Uniwersytet Łódzki - strona 6

Średni ważony koszt kapitału (WACC)

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1050

Średni ważony koszt kapitału (WACC) Każda rozwijająca się firma korzysta jednocześnie z kilku lub nawet kilkunastu źródeł finansowania kapitału. W celu obliczenia wartości kosztu finansowania kapitału stosuje się średnio ważon...

Próg rentowności - Koszty stałe

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

Próg rentowności Próg rentowności - wielkość sprzedaży, która gwarantuje pokrycie wszystkich kosztów. Chcąc ustalić minimalną wielkość, przy której będzie nam się opłacało produkować należy porównać wartość sprzedaży z całkowitymi kosztami, jakie ponosimy. Punkt przecięcia prostych na wykresie ozn...

Pojęcie dźwigni ekonomicznej [operacyjnej i finansowej]

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784

Pojęcie dźwigni ekonomicznej [operacyjnej i finansowej] Dźwignia jest narzędziem, które służy do pomiaru efektywności przedsiębiorstwa. Może być ona dwojaka - finansowa lub operacyjna. Dźwignia operacyjna działa na konkretnym obszarze...

Analiza finansowa - Zarządzanie bilansem przedsiębiorstwa.

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Analiza finansowa Zarządzanie bilansem przedsiębiorstwa. Bilans składa się dwóch głównych obszarów: aktywów i pasywów (majątek i kapitał wykorzystywany do finansowania tegoż majątku). Aktywa składają się z majątku trwałego i majątku obrotowego. Pasywa natomiast zawierają kapitał własny (nie wiąże ...

Teorie struktury kapitału

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Teorie struktury kapitału Model Modiglianiego-Millera. Twórcy modelu założyli, że istnieje czysto teoretyczny stan w gospodarce (nierealny do wykonania) i na podstawie tego prostego, teoretycznego stanu zbudowali model struktury kapitału. Po czym z modelu tego odejmowali kolejne założenia rozszerz...

Teoria zarządzania dywidendą

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Teoria zarządzania dywidendą Koszt kapitału akcyjnego. Akcjonariusz może uzyskać dwojakie korzyści: Dywidenda - im wyższa dywidenda, tym większe obciążenie firmy i większy koszt kapitału oraz wyższe wymagania. Cena rynkowa z akcji - im wyższa tym mniejsze „ciśnienie” na dywidendę - firma może za...

Ścieżka polityczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

Ścieżka polityczna 1. Nowy ład międzynarodowy - powestfalski a) Ład westfalski determinował SM, zasady między państwami to wynik pokoju westfalskiego, kończącego wojnę 30-let...

Teorie globalizacji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1694

Demokracja to synonim globalizacji? F.Fukuyama - "Koniec historii" odnosi się do demokracji; Na skutek globalizacji rozprzestrzenia się demokracja liberalna (swobody wolnościowe, wolny rynek). Powstające źródło siły w SM t...

Problem żywnościowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Problem żywnościowy a) w latach 70 globalny spadek produktów na świecie b) nadwyżka żywności c) setki państw z problemem pozyskania żywności d) w 20% państw ludność odżywia się niewystarczająco lub niewłaściwie, 10% głoduje, ponad 1 mld żyje w nędzy e) całkowity poziom światowego rolnictwa: prz...

Problem surowcowo-energetyczny

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ryszard Maciej Machnikowski
 • Globalizacja i regionalizacja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Problem surowcowo-energetyczny: a) surowce i energia są istotne bowiem warunkują rozwój gospodarki od ery przemysłowej; obecnie są jednym z podstawowych źródeł państwa. Zależności międzynarodowe z tytułu surowców są bardzo ważne; cele polityki determinują zachowania państw; ropa naftowa od lat 70 ...