Ścieżka polityczna - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ścieżka polityczna - wykład - strona 1 Ścieżka polityczna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ścieżka polityczna
1. Nowy ład międzynarodowy - powestfalski
a) Ład westfalski determinował SM, zasady między państwami to wynik pokoju westfalskiego, kończącego wojnę 30-letnią 1618-48.
b) po pokoju stworzono doktrynę suwerenności państwa
- suwerenność państwowa - państwa będą miały wyłącznie prawo do panowania na swoim terytorium (doktryna upowszechniona wraz z upadkiem kolonializmu)
- znaczenie doktryny - określa miejsce organów władzy państwowej w ustroju państwa; określa zasady wykorzystywania władzy; określa sposoby kontroli nad władzą;
* Suwerenność:
- wewnętrzna: podporządkowanie wszystkich podmiotów wobec władzy państwowej
- zewnętrzna: nieograniczone swobody państwa na swoim terytorium
* Suwerenność ≠ niezależność
suwerenność - całkowita
niezależność - może być stopniowa
* władza państwowa (cechy):
charakter pierwotny
samorodna (?)
trwała
niepodzielna
niezależna od innych władz
sprawowana na podstawie określonych norm prawnych
może stosować legalne środki przymusu
2. Postulaty ładu westfalskiego
a) wyłączna władza - żaden inny władca nie mógł ingerować w zasady sprawowania władzy w innym państwie
b) władza jest bezwarunkowa - w obrębie danego państwa władza nad poddanymi jest całkowita
c) suwerenność ograniczona lub niepełna
3. Ład wersalski był zinstytucjonalizowaną hipokryzją. Wprowadził 3 pojęcia do dyskursu politologicznego:
a) terytorialność - ludność w sposób naturalny dzieli się na odrębne wspólnoty terytorialne
b) suwerenność - wyłączna i bezwarunkowa władza
c) autonomia państw - kraje oddzielone wyraźnymi granicami od świata zewnętrznego; stają się zamkniętymi, niezależnymi granicami działalności społecznej, gospodarczej;
* polityka krajowa determinuje politykę zagraniczną; ta ścisła zależność istniała od zawsze, w dobie globalizacji ulega zatarciu;
4. Ład powersalski
a) brak ścisłego podziału
b) wprowadza bardzo specyficzną formę polityki globalizacji, która mimo brzmienia nie ma skutków ogólnoświatowych
c) ład powersalski kończy z jednowymiarową wizją SM -- wizję nakreślają siły państw, motywują do działania
d) obecna rywalizacja między państwami ulega zatarciu, teraz skupiamy się na konspektach:
- struktury globalne
- procesy stanowienia pewnych norm
- powiązanie globalnych problemów
- utrzymanie ładu i bezpieczeństwa w SM
e) w ładzie powersalskim państwo nie odgrywa kluczowej roli, gdyż jest oplecione światowymi sieciami, które prowadzą do wytworzenia zasad globalnego zarządzania sieciami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz