Pojęcie dźwigni ekonomicznej [operacyjnej i finansowej]

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie dźwigni ekonomicznej [operacyjnej i finansowej] - strona 1 Pojęcie dźwigni ekonomicznej [operacyjnej i finansowej] - strona 2 Pojęcie dźwigni ekonomicznej [operacyjnej i finansowej] - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie dźwigni ekonomicznej [operacyjnej i finansowej]
Dźwignia jest narzędziem, które służy do pomiaru efektywności przedsiębiorstwa. Może być ona dwojaka - finansowa lub operacyjna.
Dźwignia operacyjna działa na konkretnym obszarze rachunku zysków i strat - na obszarze operacyjnym. Innymi słowy dźwignia ta mierzy efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. Jest to analiza, czy to, co robimy jako przedsiębiorstwo ma w ogóle sens. Dźwignia finansowa zadaje pytanie, czy efektywność dźwigni operacyjnej przekłada się na efektywność końcową. Dźwignia operacyjna.
Względna zmiana zysku operacyjnego w stosunku do względnej zmiany przychodów ze sprzedaży. Badamy, 1co się dzieje z naszym wynikiem operacyjnym, jeśli zacznie zmieniać się wielkość przychodów ze sprzedaży.
Dźwignia ta ma dwa ujęcia - dynamiczne (służące do analiz ciągłych przedsiębiorstwa - z okresu na okres) oraz statyczne (mówiące, jaki jest potencjał dźwigni operacyjnej w danym momencie).
Dźwignia będzie wzrastać im bardziej będziemy zmniejszać koszty stałe. W okolicach progu rentowności dźwignia ta będzie zmierzać do nieskończoności. Im bardziej zbliżamy się do progu rentowności, tym większy będzie potencjał wzrostu. Im dalej progu rentowności, tym większe zagrożenie bankructwa. Dźwignia finansowa.
Jest to relacja względnej zmiany zysku netto na akcje w stosunku do względnej zmiany wyniku operacyjnego. Czyli jak zmienia się wynik netto w wyniku zmian zysku. Dźwignia ta także może być ujęta dynamicznie lub statycznie. Dźwignia finansowa ma największe zastosowanie w kosztach (głównie odsetkowych). Gdy spółka użycza kapitału innym podmiotom, dźwignia finansowa będzie wzrastać, ponieważ tworzone zostaną przychody finansowe. Patrząc na relację przychodów ze sprzedaży i kosztów, łatwo zauważyć, że do kosztów wcześniej rozpatrywanych dojdą także koszty danego finansowania. Istnieje zatem pewien próg rentowności, który będzie powodował, że spółka zarobi także na kapitał. Pozytywny próg rentowności związany jest tutaj finansowym efektem skali (poza wspomnianym wcześniej produkcyjnym efektem skali). Negatywny próg rentowności powstaje natomiast na skutek zaciągania coraz droższych kredytów przy tej samej wielkości sprzedaży. Analiza ta może służyć do wyznaczania progu rentowności dla działań finansowych - możemy się zastanawiać, ile minimum musielibyśmy mieć zysku operacyjnego, aby firma mogła funkcjonować. Minimalna wielkość wyniku operacyjnego musi pokryć co najmniej koszty kapitału (odsetek).
Powyższa formuła bardzo przydaje się w planowaniu finansowym. Umożliwia ona obliczenie minimalnej wielkości zysku operacyjnego, która konieczna jest dla utrzymania firmy o danej strukturze kapitałowej.

(…)

…, który zaciągnęliśmy po to, aby zwiększyć działalność operacyjną po to, żeby zwiększyć przychody operacyjne po to, żeby zwiększyć zysk operacyjny po to, żeby móc zaciągnąć większy kredyt a kredyt ten wykorzystać na zwiększenie jeszcze bardziej działalności operacyjnej itd.... Kluczem tego koła zdarzeń jest to, aby wykorzystywać kolejno zaciągane kredyty do zwiększania skali działalności (np. poprzez powiększanie…
… się same. Jak wiadomo popyt na dane dobro nie jest nieograniczony i w końcu rynek zostanie nasycony (elastyczność popytu). Dodatkowo produkt może się starzeć lub też konkurencja może dać nam się we znaki obniżając nasz udział w rynku. Inną kwestią jest to, iż coraz większe zadłużenie sprawia, że firma staje się w oczach banku coraz bardziej ryzykowna. Oznacza to najczęściej, że marże bankowe kolejnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz