Analiza finansowa - Zarządzanie bilansem przedsiębiorstwa.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza finansowa - Zarządzanie bilansem przedsiębiorstwa. - strona 1 Analiza finansowa - Zarządzanie bilansem przedsiębiorstwa. - strona 2 Analiza finansowa - Zarządzanie bilansem przedsiębiorstwa. - strona 3

Fragment notatki:

Analiza finansowa
Zarządzanie bilansem przedsiębiorstwa.
Bilans składa się dwóch głównych obszarów: aktywów i pasywów (majątek i kapitał wykorzystywany do finansowania tegoż majątku). Aktywa składają się z majątku trwałego i majątku obrotowego. Pasywa natomiast zawierają kapitał własny (nie wiąże się z odsetkami) oraz kapitał obcy (powoduje zobowiązania odsetkowe).
Pytanie brzmi: Jak należy zbudować bilans? Jak należy ustawiać relacje między poszczególnymi obszarami bilansu?
Czy aktywa i pasywa dają się w ogóle zarządzać? Jaka jest plastyczność aktywów i pasywów?
Aktywa:
Teoretycznie możliwe jest zbudowanie przedsiębiorstwa posiadającego bardzo mało aktywów trwałych, co daje możliwość elastycznego zarządzania majątkiem (np. NIKE - firma nie posiada kompletnie żadnych fabryk, zakładów, magazynów itp.). Jednakże większość firm jest obciążona strukturą branżową. Powoduje to, że najczęściej struktura aktywów jest zdeterminowana i wynika ona z branży. W tradycyjnych firmach relacja majątku trwałego do majątku obrotowego jest zdeterminowana i w długim okresie właściwie niezmienna. Innymi słowy zakładając, że dana firma będzie coś produkować, to musi mieć jakieś budynki, grunt, maszyny, do tego dobierana jest wielkość majątku obrotowego. Struktura ta będzie ulegać zmianom ze względu na możliwość wzrostu majątku obrotowego. Pasywa:
Jeśli chodzi o zarządzanie kapitałem, to możemy mieć taką strukturę pasywów, jaką chcemy (z wyjątkiem firm specyficznych takich jak banki, czy towarzystwa ubezpieczeniowe). Strategia zachowawcza.
Polega ona na tym, że firma w 100% finansuje się kapitałem własnym. Jest to strategia skrajnie bezpieczna. Firm takich jest dość dużo - są to firmy będące w początkowej fazie działalności. Największą zaletą tej strategii jest bezpieczeństwo. Firma przy tej strategii nie może upaść od kosztów finansowania (choć nadal może oczywiście upaść od kosztów operacyjnych). Największą wadą jest brak możliwości efektywnego rozwoju. Wynika to z faktu, że nie jest w stanie korzystać np. z mechanizmów dźwigni finansowych. Strategia agresywna.
Cechuje się dużym udziałem kapitału obcego w pasywach. Jest to strategia przeciwstawna do zachowawczej.
Zaletą tej strategii są bardzo duże możliwości rozwoju, wynikające z finansowania dłużnego i mechanizmów z nim związanych. Firma taka, jeśli jest dobrze skonstruowana, będzie rozwijać się kilkakrotnie szybciej niż jej odpowiedniczka oparta na finansowaniu własnym. Wada: Istnieje bardzo silny i bezpośredni związek między wynikiem operacyjnym a kosztami finansowymi (odsetkami). Oznacza to, że przy ciągłym rozwoju pozycja odsetek będzie w miarę stała, jednak pozycja przychodów operacyjnych (

(…)

… operacyjna i właśnie dlatego należy przede wszystkim chronić i finansować majątek trwały. Budując nasz idealny bilans powinniśmy tak go skonstruować, żeby kapitał własny i zobowiązania długoterminowe przekroczyły wartość majątku trwałego. Reszta kapitału to zobowiązania krótkoterminowe. Złota reguła bilansowa (bankowa).
Reguła ta mówi, że finansowanie majątku trwałego kapitałem własnym…
…, czyli:
WPP > 1,2 - nadpłynność
WPP < 1 - stan zagrożenia
Wykorzystując złotą regułę finansowania, złota regułę bilansową oraz wskaźnik bieżącej płynności możemy ustalić pewien stabilny podział pasywów, taki aby firma z jednej strony korzystała z możliwości zadłużania się, a z drugiej strony, aby nie narażała się na nadmierne ryzyko związane z finansowaniem się kapitałem obcym. Wskaźniki obrotowości…
… się do zaangażowania.
Idealna spółka najczęściej cechuje się schematem przedstawionym powyżej (te zęby piły). Z jednej strony jeśli spółka jest dobra, to rośnie jej kurs giełdowy przy stałym EPS (zmiany zachodzą tylko w momencie emisji nowych akcji, lub naliczeniu nowego wyniku netto). Po czym spółka ma dobry nowy wynik netto - P/E ściągany jest przez nowy wyższy mianownik - następuje spadek. Układ zębów rosnący…
… wgląd w sprawozdania finansowe firmy z ubiegłych lat może na ich podstawie, przy wykorzystaniu wiedzy z ekonomii i ekonometrii sprawdzić, jak statystycznie istotne są poszczególne parametry dla parametru, który jest przedmiotem badania. Analiza DuPont'a (drzewo DuPont'a).
Jest to najważniejsza część całego drzewa i zarazem główny wniosek, do jakiego doszedł DuPont. ROA - wskaźnik rentowności aktywów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz