Uniwersytet Łódzki - strona 4

Wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 2975

Wykład 1 22.02.2008 Pojęcie prawa Przy próbie skonceptualizowania pojęcia prawa najwięcej trudności sprawia perspektywa filozoficzna czy społeczna. Od przyjętej koncepcji filozoficznej zależeć będzie co rozumiemy pod pojęciem prawa i jakie są jego granice. Najbardziej znany spór dotyczący tej kwe...

Hierarchia aktów prawnych i droga ustawodawcza

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Wstęp do Prawa, Hierarchia aktów prawnych i droga ustawodawcza Hierarchia aktów prawnych: Konstytucja. Ustawy i umowy międzynarodowe. Rozporządzenia. Konstytucja jest najważniejszym prawem RP. Stąd też: Wszystkie akty normatywne muszą być zgodne z konstytucją. Wprowadzenie zgodności z konstyt...

Dekontaminacja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Małgorzata Alicja Brauncajs
 • Mikrobiologia jamy ustnej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1442

Dekontaminacja Dekontaminacja - metody Sanityzacja: usuwanie widocznych zabrudzeń i zanieczyszczeń a wraz z nimi także większości drobnoustrojów (mycie, odkurzanie, malowanie). Dezynfekcja: proces, w wyniku którego ulegają zniszczeniu formy ...

Sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych [Cash Flow]...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 175
Wyświetleń: 770

Podstawy rachunkowości, Sprawozdanie finansowe - rachunek przepływów pieniężnych [Cash Flow] Zarzad każdej jednostki gospodarczej ma w toku swojej działalnosci dwa podstawowe cele: 1. Kierowac jednostka tak, aby osiagała zyski oraz 2. Zachowac wypłacalnosc w dłuższym okresie czasu Zysk jest tylk...

Rachunkowość zarządcza - próg rentowności

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1099

Podstawy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza - próg rentowności Rachunkowość zarządcza Pomaga w zarządzaniu firma od strony analiz finansowo-ksiegowych. Koszty wolumen zysk (CVP) • Analiza: koszty - wolumen - zysk (ang.: cost - ...

Rachunkowość zarządcza - decyzje krótkookresowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2086

Podstawy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza - decyzje krótkookresowe Decyzje krótkoterminowe wykorzystanie analizy progu rentownosci Decyzje krótkookresowe Dotycza zwykle jednego roku, a ich przedmiotem sa problemy, których roz...

Rachunkowość zarządcza - rachunek kosztów

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Ewa Śnieżek
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1127

Podstawy rachunkowości, Rachunkowość zarządcza - rachunek kosztów Rachunek kosztów pełnych a Rachunek kosztów zmiennych Tradycyjna definicja rachunku kosztów Ogół działan zmierzajacych do odzwierciedlenia procesów zaopatrzenia, pr...

Kluczowe obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Kluczowe obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw Kluczowe obszary zarządzania finansami przedsiębiorstw: Konstruowanie struktury kapitałowej (kapitał własny / kapitały z zewnątrz) Sposób prowadzenia biznesu (majątek trwały / majątek obrotowy) Działalność operacyjna (codzienna) Właściwe do...

Klasyfikacja źródeł finansowania przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1491

Klasyfikacja źródeł finansowania przedsiębiorstw Źródła finansowania przedsiębiorstwa można najogólniej podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne źródła finansowania - charakteryzują się tym, że kapitał nie wymaga interakcji z otoczeniem (ponieważ pochodzi z przedsiębiorstwa). Jest to dość ...

Finansowanie kapitałem własnym

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jakub Marszałek
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 504

Metody finansowania przedsiębiorstwa kapitałem własnym. Formy finansowania kapitału własnego: Emisja akcji - jest to najczęstsza forma. Struktura spółki zmienia się poprzez zwiększenie liczby udziałowców i podniesienie wartości kapitału. Kapitał może zmienić się proporcjonalnie lub mniej proporcjo...