Uniwersytet Łódzki - strona 3

Organizacje międzynarodowe - II wojna światowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Przemysław Żurawski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1778

Pierwsza wojna światowa zaangażowała w walkę milionowe armie oparte na poborze powszechnym, była to nowość, ponieważ w poprzednich wojnach zaangażowany był tylko ułamek populacji, a w I WŚ mobilizowano całe pokolenia mężczyzn. W wojnie technicznej zginęło 9 mln ludzi. Z tego Francja straciła 1 mln...

Prawo rzymskie II semestr

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5705

...Jeżeli nie ma testamentu dziedzic wchodził z mocy ustawy XII tablic: Ustawa XII tablic wprowadziła trzy klasy: - heredes sui - osoby, które z chwilą śmierci ojca stawały się osobami sui iuris; dziedziczenie według głów - proximi agnati - najbliżsi krewni agnacyjni (rodzice, rodzeństwo, bra...

Projektowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Marcin Krupski
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2114

Koło barw Temperatura koloru zależy od przeważającego w nim odcienia z koła barw. Kolory ciepłe zawierają więcej żółci (Y) i czerwieni (R), zimne więcej niebieskiego (C, B). ...Kontrast polega na zestawieniu odmiennych elementów w celu przyciągnięcia i zatrzymania uwagi widza. Jest najbardz...

Ochrona własności intelektualnej-wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Izabela Barańczyk
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 6867
Wyświetleń: 8841

I. Pojęcie własności intelektualnej, własności przemysłowej i dobro materialne. Własność intelektualna – pojęcie konwencyjne, pojawiające się w aktach międzynarodowych. Nie ma sprecyzowanej definicji, więc możemy powiedzieć, że własność intelektualna odnosi się do pewnego zbioru własności dóbr ...

Cz. szczególna prawa cywilnego: umowy o świadczenie usług, odpowiedzia...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. prof. nadzw. UŁ Tomasz Pajor
 • Prawo cywilne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4725

Na początku wyjaśniane są umowy o świadczenie usług w których skład wchodzą: umowa zlecenie ("matka" innych umów w prawie cywilnym) i umowa o dzieło. Następnie przedmiotem opracowania jest odpowiedzialność osób prowadzących hotel i podobny zakład. Szczegółowo omówiona została umowa sprzed...

Procedura ustawodawcza: Niemcy, Szwajcaria. Władza wykonawcza: Wielka ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Witold Brodziński
 • Współczesne ustroje państw europejskich
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2506

Przedmiotem analizy jest wykład prowadzony w ramach przedmiotu współczesne ustroje państw europejskich na kierunku prawo Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowo omówiona została droga ustawodawcza w Szwajcarii i w Niemczech (wyszczególnione zostały jej etapy, z wyraźnym zaznaczeniem roli poszczególnych ...

Postępowanie karne cz.1

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. zw dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • Prawo karne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2044

Omówione zostały zasady postępowania karnego i przesłanek procesowych jak np. zasada kontradyktoryjności, zasada swobodnej oceny dowodów, zasada obiektywizmu i inne. Każda z omówionych zasad podparta jest zacytowanymi przepisami. Orientacje w materialne ułatwia ułożenie treści w sposób odpowiadaj...

Makroekonomia w pigułce

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. nadzw. dr hab. Wiltold Kasperkiewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 5593
Wyświetleń: 16051

dr hab. Wiltold Kasperkiewicz. Notatka składa się z 33 stron i porusza zagadnienia takie jak: zasób, strumień, agregat, deflowanie, deflator, PKB, metody obliczania PKB, dochód rozporządzalny, mnożnik, podejście popytowe czy podażowe. Opisuje determinanty wzrostu gospodarczego. Dodatkowo opisuje...

Historia administracji i ustroju

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
 • Historia administracji i ustroju
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 2702

15.04.2012 KONSTYTUCJA KWIETNIOWA - 23.04.1935r. - zamieniła normy wyboru P - 8.07.1935r. uregulowała wybory P System: - zasady skomplikowane - na stanowisko P: Ustępujący P Tzw. Zgromadzenie Elektorów - 80 członków - z osób wskazanych przez Sejm(50) i Senat(25) - z obywateli najgodniejszych...

Prawo ochrony środowiska - Zagrożenia środowiska

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Aneta Kaźmierska-Patrzyczna
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2758

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Egzamin pisemny (opisowy) - 3 pytania Środowisko - w ustawie z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, art. 3 pkt 39, zawarta została definicja legalna, - jest to ogół elementów przyrodniczych, w tym...