Uniwersytet Łódzki - strona 2

note /search

Prawo ochrony środowiska - postępowanie z odpadami

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 6034

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: źródła norm prawa ochrony środowiska, zasady prawa ochrony środowiska, postępowanie z odpadami, zasady gospodarowania odpadami, ochrona wód morskich. Ponadto są w niej poruszane zagadnienia takie, jak: Konwencje Helsińskie dotyczące obszaru Mor...

Prawo administracyjne szczegółowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 2947

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska. Notatka składa się z 20 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: obywatelstwo, prawo o obywatelstwie, zasady dotyczące obywatelstwa, uzyskanie obywatelstwa, nabycie obywatelstwa w drodze aktu indywidualnego, utrata obywatelstwa polskiego, prawo o aktach sta...

Prawo administracyjne - część szczególna (zagadnienia ogólne)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 6321

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska. Notatka składa się z 22 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: zagadnienia ogólne, prawo materialne, prawo administracyjne, status obywatela, ewolucja regulacji prawnej dotyczącej obywatelstwa, pojęcie obywatelstwa, nabycie obywatelstwa polskiego, nabycie...

Prawo administracyjne (zagadnienia na obronę)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4207

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska. Notatka składa się z 22 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: pojęcie administracji, cechy administracji, zakres prawa administracyjnego, wewnętrzna systematyka, cechy prawa administracyjnego, określenie prawa administracyjnego, stosunek administracyjnop...

Prawo gospodarcze - wykłady - Podmiot gospodarczy

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2268

...Formy prowadzenia działalności określają: przepisy kodeksu handlowego, przepisy kodeksu cywilnego, inne akty normatywne (ok. 800), np. ustawa o przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach, rzemiośle, partiach politycznych, związkach zawodowych, itd. Każdy podmiot gospodarczy powinien mi...

Rodzaje prawa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3108

dr.hab Jacek Matuszewski. Notatka składa się z 57 stron. ...Nowela sierpniowa 2 sierpnia 1926r. o uprawnieniu Prezydenta RP do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Kryzys polityczny: Klęska polityki zagranicznej, układ z 1925r. Locarno gdzie Niemcy zagwarantowały nienaruszalność granic Belgi...

Podstawy socjologii - Nauka społeczna

 • Uniwersytet Łódzki
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 5488

Socjologia - nauka o społeczeństwie/ nauka o zjawiskach i procesach społecznych Przedmiotem badań socjologii są różne formy życia społecznego, ich powstawanie, funkcjonowanie, przekształcanie się. Socjologia jest jedną z nauk społecznych, czyli takich, których przedmiotem badań są procesy i zja...

Prawo Unii Europejskiej - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 3388
Wyświetleń: 8687

in. zagadnienia takie jak. ...Zasada bezpośredniego skutku (bezpośredniego stosowania) pozwala osobom na bezpośrednie przywoływanie normy przed krajowym lub wspólnotowym wymiarem sprawiedliwości. Zasada ta dotyczy tylko niektórych aktów wspólnotowych i podlega wielu uwarunkowaniom. Zasada ...

Prawo międzynarodowe publiczne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 2121
Wyświetleń: 6601

...1. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego i społeczności międzynarodowej Treść prawa międzynarodowego oraz sposób jego stosowania zależy od właściwości społeczności międzynarodowej w ramach, której to prawo powstaje i działa. To stwierdzenie jest poprawne, do każdego systemu prawne...

Biznesplan - Przedsięwzięcie inwestycyjne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gry decyzyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3052

...Przedmiotem biznes planu jest przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na uruchomieniu przedsiębiorstwa produkującego produkt X. Właściciele dostrzegli pewne zapotrzebowanie w tej dziedzinie, zwłaszcza na terenie Polski cen...