Prawo rzymskie II semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 7413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzymskie II semestr - strona 1 Prawo rzymskie II semestr - strona 2 Prawo rzymskie II semestr - strona 3

Fragment notatki:...Jeżeli nie ma testamentu dziedzic wchodził z mocy ustawy XII tablic:
Ustawa XII tablic wprowadziła trzy klasy:
- heredes sui - osoby, które z chwilą śmierci ojca stawały się osobami sui iuris; dziedziczenie według głów
- proximi agnati - najbliżsi krewni agnacyjni (rodzice, rodzeństwo, bracia); nie dziedziczyło rodzeństwo przyrodnie; dziedziczenie według głów
- gentiles - współrodowcy; osoby noszące to samo nazwisko rodowe; dziedzieczenie według stopnia pokrewieństwa; im bliższy stopień pokrewieństwa, tym większa możliwość na spadek...


...Strona podmiotowa:
1. Zobowiązania solidne
• czynna – solidność wierzycieli
• solidność dłużników
2. Zobowiązania podzielne.

Strona przedmiotowa:
1. Dare
2. Facere
3. Prastare

Warunki świadczenia:
1) Świadczenie musi być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami
2) Zobowiązanie musi być możliwe do wykonania
Impossibilium Nulla obligatio est – Nie ma zobowiązania dla rzeczy niemożliwych

15.01.2012r.
Z testamentu
Czynność prawna - oświadczenie ostatniej woli, zawierające dziedzica; odwołalne aż do śmierci; wywołujące skutki po śmierci testatora
Ważność testamentu:
1) sporządzony przez osobę uprawnioną >testamenti actio factivia<
- sporządzony mógł być tylko przez ojca, zdolnego do czynności testamentu
2) sporządzony w odpowiedniej formie
3) testament musiał ustanawiać dziedzica lub imienne wydziedziczenie go (gdy było tego brak, testament był unieważniony)
Najstarsze formy testamentu:
1. Publiczne - ogłaszane przed publicznością
2. Ustne - tylko wypowiadane
ad.1
1 testamentum comitis coluttas - sporządzany na zgromadzeniu ludowym - zwoływany dwa razy do roku 2 testamentum in procinctu - testament publiczny był uciążliwy, gdyż z intymnymi sprawami było trzeba występować piblicznie
- sporządzany przez żołnierza, który wyruszał na wojnę "testament w szyku bojowym" 3 testamentum per aes libra
- testament macypacyjny
- ojciec rodziny ogłaszał testament przy pięciu świadkach
Testament mógł jeszcze zawierać:
• ustanowienie opiekuna dla małżonki lub/i dzieci
• nadanie wolności niewolnika
• różnego rodzaju zapisy spadkowe
Jeżeli nie ma testamentu dziedzic wchodził z mocy ustawy XII tablic:
Ustawa XII tablic wprowadziła trzy klasy:
- heredes sui - osoby, które z chwilą śmierci ojca stawały się osobami sui iuris; dziedziczenie według głów
- proximi agnati - najbliżsi krewni agnacyjni (rodzice, rodzeństwo, bracia); nie dziedziczyło rodzeństwo przyrodnie; dziedziczenie według głów
- gentiles - współrodowcy; osoby noszące to samo nazwisko rodowe; dziedzieczenie według stopnia pokrewieństwa; im bliższy stopień pokrewieństwa, tym większa możliwość na spadek
Bonorum posesio - dziedzenie według edyktów pretorskich; wprowadzili cztery kategorie dziedziców:
1. Unde liberi - wszystkie osoby, które są heredes sui
2. Unde legitimi - osoby, którym prawo dawało pewną możliwość; osoby proximi aganti + rodzice ustawodawcy + powołanie rodzeństwa przyrodniego
3. Unde cognati - powołanie rodzeństwa przyrodniego + wszyscy pozostali krewni boczni, którzy byli połączeni krwią
4. Unde vir er uxor - dziedziczy żona
Klasy Justyniana (ustawowe)
1. Descendenci - zstępni - Ci, którzy schodzą w dół od spadkodawcy -> dzieci


(…)

… postacie:
•połaczenie dwóch nieruchomości - oderwisko - sytuacja gdy woda płynaca powoduje oderwanie gruntu i przyłączenie do innego
- przymulisko - woda płynąca wyrywa drobny grunt i go przenosząc, powoduje powolny rozrost gruntu u innego człowieka
•połączenie nieruchomości z ruchomością
> superficies solo cedit <
• połączenie dwóch ruchomości
- rzeczy równorzędne - powstaje współwłasność
- rzeczy…
… bonitarna; skarga mocna, ale kłopotliwa; właściciel kwirytarny chcąc odzyskać rzecz musiał przeprowadzić tzw. Dowód diabelski - nabywanie własności poprzez zasiedzenie
Ograniczanie prawa własności:
Obyczajowe, np. źle używał swojej własności, np. nie dbał o grunt.
Publiczne, stosowane przez państwo, np. konfiskata ziemi.
Prawo prywatne (prawo sąsiedzkie), np. sasiad musiał wpuścić drugiego na swój grunt, gdy owoc z drzewa tego pierwszego, spadłan na posiadłość drugiego.
Poprzez własne działania, np. służebność.
Nabywanie i przenoszenie własności:
1. Pochodne - przeniesienie
mancypatio - czynność prawna gdzie przenosimy własność wobec Boga; symboliczna sprzedaż; bardzo sformalizowane
In iure cessio - odstapienie przed pretorem; bardzo sformalizowane
Traditio - z zakresu ius gentium; przenoszenie posiadania…

- możliwość pojenia bydła na gruncie sasiada
- prawo wypasania
•służebności gruntów miejskich (związane z zabudowa)
- prawo wpuszczenia belki w dom sąsiedni oraz budowanie czegoś w oparciu o ta
belkę
- oparcie budowli o dom sasiada
b) służebności osobiste - charakter alimentacyjny
- ustanowione na swojej lub cudzej rzeczy dla kogoś
- charakter dożywotni; nie mogły być dziedziczone
•usus - prawo używania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz