Uniwersytet Łódzki - strona 217

Metafora i inne figury mowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Metafora i inne figury mowy Dobrzańska Metafora jako dewiacja znaczeniowa-naruszenie zasad odpowiednosci slow i rzeczy-była już widoczna w antycznym rozumieniu tropu Kwintylian - przypisywanie określeń przedmotu ożywionego przedmiotom nieozywio...

New Criticism - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1127

New Criticism New Criticism to nurt w teorii literatury, który powstał w Anglii przed I wojną światową. W latach 20. pojawia się w USA. Poglądy zwolenników tego nurtu wiążą się z tzw. rewolucją artystyczną; często pojawiają się odwołania...

O poznawaniu dzieła literackiego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 196
Wyświetleń: 896

O poznawaniu dzieła literackiego (Roman Ingarden i jego teoria poznawania dzieła literackiego) Cel Ingardena: stworzyć ogólny schemat poznawania dzieł literackiego, a następnie wyodrębnić odmiany dzieła literackiego i stworzyć założenia upraszczające Jak należy poznawać dzieło literackie? POZNAW...

Opowieść i narracja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 91
Wyświetleń: 553

OPOWIEŚĆ I NARRACJA Omówienie problemu na podstawie pracy kanadyjskich badaczy l'Univers du roman Arystoteles wyróżnia cztery cechy wspólne dla tragedii (dramatu) i epopei (epiki): fabuła (opowiadanie) postaci styl myśl (zamysł, przesłanie) Największe znaczenie przypisuje on pierwszemu eleme...

Podstawowe pojęcia z poetyki - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1561

Poetyka Haiku - gatunek japońskiej poezji powstaly w XVIIw. Sklada się z 3 wersow o sylabach 5,7,5.Mistrzem był Matsuo Basho z XVIIw. Zwykle utwor zakończony pointa, dowcipny.Teraz dop niej nawiązują Grochowiak, Krynicki. Dzis może być traktowane jako kontrpropozycja dla kultury nowoczesnej przez s...

Postrstrukturalizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

POSTSTRUKTURALIZM Nazwa zbiorcza nurtów w badaniach literackich powstałych z krytycznego przewartościowania strukturalizmu, a nawet jego odrzucenia. Nurty te mają niewiele cech wspólnych: Odniesienie do strukturalizmu Sprzeciw wobec naukowości i formalizacji w badaniach literackich Niechęć do ca...

Rodzaje wierszy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1421

Wiersze: Wiersz średniowieczny - wiersz intonacyjno - zdaniowy - wersy roznej długości - rozne typy rymowania - uporządkowany układ akcentow - izosylabizm - taka sama liczba sylab w każdym wersie („Żale Matki Boskiej pod krzyzem”) - układ rytmiczny sluzy tematowi - element zaskoczenia Wiersz ...

Rosyjska szkoła formalna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1596

Rosyjska szkoła formalna (Do grona formalistów zaliczyć można takich badaczy jak: L.P. Jakubiński, W.B. Szkłowski, B.M. Eichenbaum, J.N. Tynianow, B.W. Tomaszewski i R. Jakobson.) Sami formaliści uznawali, że nie posiadają takiej teorii, którą można by zreferować w formie sztywnego schematu/wykładu...

Strukturalizm francuski - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1631

Strukturalizm francuski (na przykładzie poglądów Rolanda Barthesa i Algirdasa J. Greimasa) Roland Barthes Strukturaliści francuscy przedmiotem swoich szczegółowych badań uczynili opowiadanie, gdyż, jak stwierdził Barthes: „narodziło się wraz z samą historią ludzkości; nie ma nigdzie ani nie było s...

Strukturalizm praski - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Strukturalizm praski Strukturalizm - pogląd badawczy, który przewartościowuje myślenie przyczynowo-skutkowe na korzyść ujmowania zjawisk jako elementów całości (wzajemne sprzężenie). Ewolucja znaczenia terminu struktura: - w łacinie oznacza budowlę - w XVI w. organizację, układ - w XVII w. organ...