Uniwersytet Łódzki - strona 218

Tradycja filologiczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Tradycja filologiczna: Około trzystu lat przed naszą erą ustaliła się nazwa ścisłego, naukowego stosunku do przedmiotu badania - „miłość słowa”, czli filologia. Jednak sama metoda badawcza ma daleko starsze korzenie, a sięgają one mniej więcej IV-V wieku przed naszą erą i polegała na obserwacji jęz...

Język komputerowców - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Burska-Ratajczyk
 • Socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1120

O języku „komputerowców” Język tworzy struktury pozwalające nie tylko na wskazanie, ale i na nazwanie wszystkich elementów rzeczywistości, gdyż każdy element powinien mieć etykietę. Nazywanie pomaga oswajać rzeczywistość, a oswojona rzeczywistość możliwa jest do opisania poprzez nazwy przysługujące...

Znajomość polskich wulgaryzmów przez cudzoziemców - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Burska-Ratajczyk
 • Socjolingwistyczne zróżnicowanie współczesnej polszczyzny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

ZNAJOMOŚĆ POLSKICH WULGARYZMÓW WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW STUDIUJĄCYCH W KRAKOWIE Obcokrajowcy w Polsce bardzo często maja do czynienia z wulgaryzmami. Spotykają się z nimi oglądając filmy, czytając. Nierzadko zdarza się, że nie rozumieją znaczenia jaki...

Antonimy, homonimy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2583

Antonimy i ich rodzaje. Antonimia -wyrażanie przeciwnych postaw za pomocą dwóch różnych wyrazów. 3 RODZAJE ANTONIMÓW: antonimy właściwe - polegają na stopniowaniu / wysoki - niski / lepszy - gorszy wyrazy o znaczeniach komplementarnych - zaprze...

Budowa artykułu hasłowego w różnych typach słowników - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 917
Wyświetleń: 3346

Budowa artykułu hasłowego w różnych typach słowników. Słownik Języka polskiego - Witold Doroszewski 1.Podstawowe znaczenie hasła w języku dzisiejszym 2. Znaczenie współczesne mniej powszechne. 3. Znaczenia specjalne, przestarzałe i dawne,...

Detabuizacja w graffiti i w mass mediach, frazeologia - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1967

Detabuizacja w graffiti i w mass mediach. Detabuizacja - to proces sekularyzacji językowej poprzez odarcie z tajemniczości, świętości języka. Do detabuizacji należy też zaliczyć bezpośrednie wprowadzanie wulgaryzmów do języka, zamiast używania eufemizmów. Proces detabuizacji prowadzi do zubożenia ma...

Eufemizmy jako przejaw tabu językowego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1624

Eufemizmy jako przejaw tabu językowego. Tabu - to zakaz stykania się z czymś, wyrażania pewnych myśli. Etymologicznie jest związane z czasownikiem nazywać, czynić świętym. Tabu jako zakaz językowy generuje eufemizmy, które pojawiają się w języku ze względu na cenzurę. Tabu może odnosić się do: wie...

Karnawalizacja i rytualizacja języka - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1288

Karnawalizacja i rytualizacja języka. Zmiany w zachowaniach językowych. Karnawalizacja - termin literaturoznawczy odwołujący się do ludowej kultury śmiechu i karnawału, oznaczający zawies...

Mikro i makrostruktura slownika - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 1883
Wyświetleń: 6405

Makrostruktura słownika wzajemny układ jego artykułów hasłowych. Może być alfabetyczny, gniazdowy lub pojęciowy. Elementy makrostruktury: -układ haseł - dobór haseł - różne możliwości hasłowania - homonimia: relacja między wyrazami tekstowymi posiadającymi jednakową formę (fonetyczną lub graficz...

Praca o rodzajach definicji - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Edyta Ewa Pałuszyńska
 • Leksykologia i leksykografia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 658

realnoznaczeniowa jury pryzmat przysposobiony repartować repasacja zakresowa dziadzisko facet młokos bachor mateńka strukturalno - znaczeniowa matkować obiecanka ramka repasaczka reżyserka strukturalna pukanie przysposobiony reżyserowanie reżyserski manewrowanie ...