Uniwersytet Łódzki - strona 199

Globalna nierównowaga płatnicza - wykład - Kraj centrum USA

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1421

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład IV – Globalna nierównowaga płatnicza Globalna nierównowaga płatnicza to nierównowaga utrzymująca się permanentnie między krajami o stałych nadwyżkach na rachunkach obrotów bieżących a krajami o stałych deficytach na tym rachunku bil...

Rynek finansowy - wykład - Rynek pieniężny

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1106

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład I – Rynek finansowy Rynek finansowy – miejsce, gdzie spotykają się pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy, miejsce, na którym następuje przepływ kapitału. Cechy rynku finansowego: 1. Pochodzenie stron transakcji – jedna ze stron musi być ...

Stabilność finansowa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prof. Ma_gorzata Janicka
 • Międzynarodowe rynki finansowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 749

Prof. Małgorzata Janicka Międzynarodowe rynki finansowe Wykład III – Stabilność finansowa Stabilność finansowa – to stan, w którym system finansowy efektywnie realizuje swoje najważniejsze funkcje tj. alokacja zasobów, podział ryzyka, r...

Ekonomia rozwoju - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład XVI – Ekonomia rozwoju Teoria rozwoju pierwszej generacji Cechy wspólne podejścia pierwszej generacji:  Praktyczne podłoże teorii-próba rozwiązania realnego problemu krajów opóź...

Główne nurty współczesnych teorii - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład VI – Główne nurty współczesnych teorii 1. Teoria handlu wewnątrzgałęziowego – wymiana produktów pochodzących z tej samej gałęzi. Wymiana dwukierunkowa w handlu międzynarodowym obejmuje dwa przypadki:  Wymiana dóbr jednorodnych w handlu p...

Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1155

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład X – Globalizacja międzynarodowych rynków finansowych Międzynarodowy rynek finansowy - jest miejscem przedstawiania ofert oraz zawierania i realizowania transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych między rezydentami różnych krajów....

Globalny kryzys finansowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1575

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład XII – Globalny kryzys finansowy Szczególne cechy kryzysu:  szeroki zasięg – zakłócenia objęły wszystkie segmenty rynku finansowego i wszystkie centra finansowe świata;  poważne skutki dla realnej gospodarki - zaburzenia w inwestycjach, p...

Gospodarka światowa - wykład - Społeczna odpowiedzialność przedsiębior...

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład I – Gospodarka światowa Gospodarka światowa – można ją pojmować jako pewien system, na który składają się gospodarki krajowe, a także podmioty ulokowane na terenie różnych państw i zajmujące się działalnością gospodarczą, oraz łączącą je si...

Konkurencyjność międzynarodowa - wykład - Strategia firmy

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1708

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład VII – Konkurencyjność międzynarodowa Konkurencja - rywalizacja między określonymi podmiotami w dążeniu do analogicznych celów. Proces podejmowania działań dla osiągnięcia tych celów nasi nazwę konkurowania, przy czym konkurujące podmioty mo...

Międzynarodowy podział pracy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 805

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład II – Międzynarodowy podział pracy Międzynarodowy podział pracy - oznacza specjalizację podmiotów gospodarki światowej w produkcji i wymianie towarów i usług. Specjalizacja międzynarodowa - oznacza zwiększanie produkcji w określonych dziedz...