Uniwersytet Łódzki - strona 200

Mierniki zróżnicowania gospodarczego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład XIV – Mierniki zróżnicowania gospodarczego Ważniejsze kryteria systematyzowania krajów pod względem poziomu rozwoju gospodarczego:  wielkość produkcji (PKB i dochód narodowy per capita)  poziom rozwoju społecznego. Zróżnicowanie gospoda...

Migracje - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1582

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład XIII - Migracje Migracja – zmiana miejsca zamieszkania migranta uwarunkowana różnymi przyczynami. W zależności od miejsca pierwotnego i docelowego rozróżnia się migrację lokalną, regionalną, międzynarodową. Międzynarodowa migracja może być...

Teoria wzrostu a ekonomia rozwoju - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1232

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład XIV – Teoria wzrostu a ekonomia rozwoju Stanowisko ekonomii wobec problemu niezrównoważonego wzrostu gospodarczego podlegało ewolucji. Można tu wyodrębnić dwa nurty ekonomii: 1. ...

Współczesne teorie handlu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Maria Bijak-Kaszuba
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1379

Prof. Maria Bijak – Kaszuba Gospodarka światowa Wykład V – Współczesne teorie handlu Współczesne teorie handlu międzynarodowego – w przeciwieństwie do teorii klasycznych i neoklasycznych, które wyjaśniały wymianę między krajami różniącymi się kosztami produkcji, teorie alternatywne odnoszą się ...

Badanie marketingowe - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Agnieszka Kłysik-Uryszek
 • Badania marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1253

Badania marketingowe – konwersatorium Sem. letni 2012-2013 Badania marketingowe • Badania marketingowe można określić jako „...zbiór technik i zasad systematycznego gromadzenia, zapisywania i interpretowania informacji, które ułatwiają podejmowanie decyzji marketingowych”. Badania marketing...

Łańcuchy dostaw - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Beata Andrzejczak
 • Logistyka Międzynarodowa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1939

Dr. Beata Andrzejczak Logistyka Międzynarodowa Wykład XII – Łańcuchy dostaw Należy mieć na uwadze, że model szczupły, polegający na eliminacji z łańcucha dostaw przedsiębiorstwa wszelkich zbędnych z punktu widzenia kreacji wartości dodanej ogniw, np. za pośrednictwem

Geneza budżetu - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3766

Analiza historyczna rozwoju instytucji budżetu wskazuje, że obywał się on w poszczególnych państwach w różnym czasie, co spowodowane było zróżnicowanymi uwarunkowaniami społecznymi i politycznymi. Trudno wskazać jeden fakt, który mógłby zostać uznany za decydujący w rozwoju instytucji budżetu. Taki ...

Język angielski - wykład ze słówek

 • Uniwersytet Łódzki
 • Język angielski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

A abate = reduce - to become less strong or decrease - obniżyć, zmniejszyć (to abate a nuisance - powstrzymać naruszenie porządku) abet - to encourage someone to commit a crime - podżegiwać abettor - współsprawca (to be an abettor in sth) abide b...

Język angielski wykład - słówka na literę "B"

 • Uniwersytet Łódzki
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

B back down - to give up - poddać się backup - support - wsparcie ban - to forbid sth or to make it illegal (synonym: prohibit, opposite: allow) - zakazać bank statement - wyciąg z banku bankrupt - without enough money to pay what you owe bar - in England, the collective name for the profession...

Język angielski wykład - słówka na literę "E"

 • Uniwersytet Łódzki
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

E each and every - every earmark - to reserve sth or to keep it for a special purpose earnings - the money that the person gets by working effluxion of time - passage of time elapse - the action of time passing eligible - used to describe someone who can be chosen to do sth, or who fulfils certa...