Główne nurty współczesnych teorii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Główne nurty współczesnych teorii - wykład - strona 1 Główne nurty współczesnych teorii - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Prof. Maria Bijak – Kaszuba
Gospodarka światowa
Wykład VI – Główne nurty współczesnych teorii
1.
Teoria handlu wewnątrzgałęziowego – wymiana produktów pochodzących z tej samej gałęzi. Wymiana dwukierunkowa
w handlu międzynarodowym obejmuje dwa przypadki:
 Wymiana dóbr jednorodnych w handlu przygranicznym, sezonowym, cyklicznym, np. piasku, żwiru, owoców
dojrzewających w różnych okresach w zależności od lokalizacji. Taka wymiana nie wymaga specjalizacji
produkcji i nie jest przedmiotem zainteresowania teorii handlu wewnątrzgałęziowego.
 Wymiana dóbr zróżnicowanych, których produkcja wymaga specjalizacji o charakterze wewnątrzgałęziowym.
Warunkiem koniecznym wystąpienia specjalizacji i wymiany wewnątrzgałęziowej jest zróżnicowanie produktów
połączone z korzyściami skali i niedoskonałą konkurencją. Dla potrzeb analizowania handlu wewnątrzgałęziowego gałąź
(grupę towarową) definiuje się jako grupę produktów charakteryzujących się identycznym wykorzystywaniem
końcowym oraz identyczną lub zbliżoną funkcją produkcji

Miary handlu wewnątrzgałęziowego:
Udział handlu wewnątrzgałęziowego w całkowitym handlu mierzy się za pomocą indeksu Grubela – Lloyda,
|

(…)

… w handlu spowodowanych dużą odległością (koszty transportu) lub polityką państwa
(bariery handlowe)
W przypadku wymiany wewnątrzgałęziowej, kryterium wyboru kierunków specjalizacji międzynarodowej jest
nieokreślone, tzn. nie można z góry przewidzieć, w jakich krajach rozwinie się produkcja i eksport konkretnych dóbr.
 Korzyści ze specjalizacji i handlu wewnątrzgałęziowego:
 wzrost różnorodności dóbr…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz