Uniwersytet Łódzki - strona 174

Typy strategii negocjacji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Dr. Bogdan Buczkowski
 • Negocjacje handlowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

Dr. Bogdan Buczkowski Negocjacje handlowe Wykład IV – Typy strategii negocjacji Strategię unikania stosuje się rzadko, ale w pewnych sytuacjach okazuje się ona skuteczna. Jest to strategia bierności. Stosuje się ją po to, żeby rozmowy utknęły w martwym punkcie albo przedłużyły się na tyle, by n...

Ekonomiczne skutki zmiany kursu walutowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 3346

Dr. Ewa Feder – SempachSeminarium licencjackiePytania egzaminacyjne13. EKONOMICZNE SKUTKI ZMIAN KURSU WALUTOWEGONajbardziej istotnymi skutkami zmian kursów walut jest ich wpływ na bilans handlowy i płatniczy, ...

Funkcje waluty międzynarodowej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2975

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 7. FUNKCJE WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Waluta międzynarodowa – pieniądz który jest powszechnie i w długim okresie używany do wzajemnych rozliczeń między krajami trzecimi, gdzie żaden z tych krajów nie jest krajem emitującym. Do ...

Kursy i transakcje walutowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2961

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 6. KURSY I TRANSAKCJE WALUTOWE Kurs walutowy - to cena, jaką płacimy w walucie zagranicznej za jedną jednostkę waluty krajowej. Elementy systemu kursu walutowego: 1. Pieniądz – jednostka walutowa pełniąca funkcję podstawy ...

Międzynarodowa regionalna Integracja Gospodarcza

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1533

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 5. MIĘDZYNARODOWA REGIONALNA INTEGRACJA GOSPODARCZA 1. 2. Łączenie przedsiębiorstw w formie fuzji, koncernów, trustów i karteli; Łączenie odrębnych gospodarek krajowych w rozleglejsze regiony gospodarcze. Międzynarodowa r...

Narzędzia marketingu mix - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2401

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 9. NARZĘDZIA MARKETINGU MIX W FAZACH CYKLU ŻYCIA PRODUKTU Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu zaaprobowało następującą definicję: Marketing to proces planowania i realizacji koncepcji, ceny, promocji i dystrybucji dóbr, u...

Płatności w handlu międzynarodowym - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2345

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 10. PLATNOŚCI W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Podział rozliczeń ze względu na formę przekazywania/otrzymywania środków za/z zagranicy: 1. rozliczenia gotówkowe – przekazanie należności w formie gotówki. Coraz mniejszy udział w cał...

Polityka handlowa - omówienie - Polityka protekcjonizmu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1162

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 11. INSTRUMENTY I MECHANIZMY POLITYKI HANDLOWEJ. Polityka handlowa - realizacja przez określony kraj zadań w sferze swojej wymiany handlowej z zagranicą przy zasto...

Struktura instytucjonalna UE - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1099

1. STRUKTURA INSTYTUCJONALNA UNII EUROPEJSKIEJ Informacje ogólne: Unia Europejska – jest to gospodarczo polityczna wspólnota, którą tworzy 27 krajów członkowskich (Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku). UE powstała po drugiej wojnie światowej. Pierwsze kroki polegały na us...

Teoria unii celnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 777
Wyświetleń: 3164

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 9. TEORIA UNII CELNEJ Unia celna – polega na zniesieniu ceł i barier pozacelnych w handlu między państwami członkowskimi oraz na wprowadzeniu wspólnej zewnętrznej taryfy celnej wobec państw trzecich. Preferencje celne jako ...