Ekonomiczne skutki zmiany kursu walutowego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1708
Wyświetleń: 4438
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczne skutki zmiany kursu walutowego - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Ewa Feder – Sempach

Seminarium licencjackie

Pytania egzaminacyjne

13. EKONOMICZNE SKUTKI ZMIAN KURSU WALUTOWEGO

Najbardziej istotnymi skutkami zmian kursów walut jest ich wpływ na bilans handlowy i płatniczy, inflację oraz obroty kapitałowe.

Dewaluacja:

Administracyjne obniżenie kursu waluty wobec walut obcych, tzn., że więcej musimy płacić waluty krajowej za jednostkę waluty obcej. (odnosi się do stałego kursu walutowego)

W wyniku dewaluacji waluty, eksport z kraju który jej dokonał, staje się tańszy, a import droższy.

Obniżka cen dewizowych w eksporcie jest jednak z reguły niższa od stopnia dewaluacji. Wynika to m.in. z tego, że popyt na niektóre

towary jest mało elastyczny w stosunku do zmian cen.

Po dewaluacji eksporterzy i importerzy dokonują zmian w wyborze rynków i kontrahentów.

W małym kraju wzrost cen krajowych może być zbliżony do stopnia dewaluacji, w dużym kraju ceny wewnętrzne rosną wolniej od stopnia dewaluacji.

Pogorszenie TOT

Z dewaluacją wiąże się zjawisko opóźniania i przyśpieszania zapłat. Eksporterzy opóźniają otrzymanie należności za eksport w

oczekiwaniu, że po dewaluacji waluty za należna im walutę obcą otrzymają więcej jednostek waluty krajowej. Importerzy natomiast

przyśpieszają regulowanie zobowiązań z tytułu importu po to, aby po dewaluacji za swoje zobowiązania nie płacić więcej.

W ciągu pierwszych miesięcy po dewaluacji, obniżka cen eksportu odbija się negatywnie na bilansie handlowym

Korzystny wpływ dewaluacji na bilans handlowy (dopiero po upływie kilku miesięcy) jest określany poprzez tempo wzrostu cen

krajowych. Im szybsze tempo wzrostu cen krajowych, tym wcześniej znika faza poprawy bilansu handlowego.

Powstanie inflacji i przenoszenie jej z kraju do kraju.

Zwiększa się napływ kapitału

Rewaluacja:

Administracyjne podwyższenie kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, tzn., że mniej płacimy złotych za jednostkę waluty obcej.

(odnosi się do stałego kursu walutowego)

W wyniku rewaluacji, eksport z kraju który jej dokonał, staje się droższy, a import tańszy.

Poprawa TOT

Obniżenie poziomu inflacji

Wykorzystywana do utrzymania równowagi wewnętrznej kraju

Obniżenie cen krajowych na rynkach zagranicznych

Wykorzystywana gdy w bilansie płatniczym danego kraju długo dominuje nadwyżka eksportu nad importem

Hamuje napływ kapitału

Kiedy waluta danego kraju ulega deprecjacji towary i usługi eksportowane przez ten kraj stają się tańsze dla zagranicy, a towary i usługi

importowane stają się droższe dla odbiorców krajowych. Aprecjacja waluty krajowej powoduje że produkcja staje się droższe dla odbiorców

zagranicznych a zagraniczne tańsze dla odbiorców krajowych.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz