Uniwersytet Łódzki - strona 175

Sempach - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1834

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 4. TERMS OF TRADE – POJĘCIE I INTERPRETACJA Terms of trade – (TOT) są miernikiem, który pozwala uchwycić ogólny wpływ długookresowych zmian cen światowych na poszczeg...

Unia gospodarcza i walutowa - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 420
Wyświetleń: 980

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 14. UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA – DEFINICJA I KRYTERIA KONWERGENCJI Unia gospodarcza i walutowa – jest zaawansowanym etapem integracji gospodarczej, polegając...

Wielostronny system handlu międzynarodowego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2030

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 3. Wielostronny system handlu międzynarodowego  Wielostronny system handlu międzynarodowego jest zestawem zasad, norm i procedur podejmowania decyzji obowiązującym kraje członkowskie WTO.  Wzrost obrotów handlu w ostatn...

Znaczenie BIZ - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2646

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 2. ZNACZENIE BIZ DLA GOSPODARKI KRAJU WYWOŻĄCEGO I PRZYJMUJĄCEGO Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to specyficzny rodzaj międzynarodowego trans...

Zwyczaje i uznanse w handlu międzynarodowym - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ewa Feder-Sempach
 • Seminarium
Pobrań: 812
Wyświetleń: 2114

Dr. Ewa Feder – Sempach Seminarium licencjackie Pytania egzaminacyjne 12. ZWYCZAJE I UZNANSE W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Zwyczaj handlowy to tradycyjna forma postępowania przy zawieraniu kontraktów albo przyjęty jednolity sposób interpretacji terminologii stosowanej w handlu. Nie może być sprzecz...

Analiza sektora finansowego w Irlandii - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Iwona Maciejczyk
 • Bankowość europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

Analiza rozwoju sektora finansowego w Irlandii MSG, III rok Irlandia Informacje ogólne Bank Centralny Irlandii (BCI, ang. Central Bank of Ireland) powstał 1 lutego 1943 r. na mocy ustawy o Banku Centralnym z 1942 r., która poddawana była kolejnym nowelizacjom. W wyniku ostatniej nowelizacji...

Europejski rynek instrumentów dłużnych - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Tomasz Miziołek
 • Rynek papierów wartościowych UE
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

Dr. Tomasz Miziołek Rynek papierów wartościowych UE Wykład I – Europejski rynek instrumentów dłużnych EUROPEJSKI RYNEK INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH Podstawowe segmenty rynku instrumentów dłużnych:  Rynek papierów skarbowych (rządowych) – bony i obligacje skarbowe  Rynek nie skarbowych papierów dłu...

Bilety wizytowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Janusz Świerkocki
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

Prof. Janusz Świerkocki Protokół dyplomatyczny Wykład XI – Bilety wizytowe Rodzaje biletów wizytowych: 1. urzędowe/służbowe 2. prywatne 3. wspólne 4. przesyłowe Forma i wygląd biletów wizytowych (urzędowych):  rozmiar 5 cm x 9 cm  imię i nazwisko  stanowisko i

Ceremonie państwowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. Janusz Świerkocki
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1505

Prof. Janusz Świerkocki Protokół dyplomatyczny Wykład X – Ceremonie państwowe Ceremoniał zaprzysiężenia głowy państwa: Odbywa się to w Zgromadzeniu Narodowym, w sali plenarnej sejmu w obecności członków parlamentu, senatu i rządu oraz najważniejszych ludzi w państwie np. prezes NBP, czy byli p...