Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 71

Mapa polityczna Europy Środkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1722

2.3 Mapa polityczna Europy Środkowej Brak jednoznacznej definicji obszaru „Europy Środkowej” - jest to spowodowane rozbieżnymi celami, a może nawet intencjami, jakimi kierują się zarówno same państwa pragnące określić swoją przynależność g...

Państwo i naród. Ustrojowe formy państwa.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Państwo i naród Państwo jest terytorialną i suwerenną organizacją przymusu, działającą w interesach gospodarczych, politycznych i ideologicznych ludzi zamieszkujących określone terytorium Terytorium państwa - obejmuje ląd ze wszystkimi wodami...

Pojęcie narodu, terytorium - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1064

Pojęcie narodu Naród - historycznie wytworzona trwała wspólnota ludzi, ukształtowana na gruncie wspólnych losów dziejowych, kultury, języka, terytorium i życia ekonomicznego, przejawiających się w świadomości narodowej jej członków. Naród jest społecznością naturalną, która odznacza się wielką spo...

Granice polityczne państwa, problem podziału na przykładzie Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Największe zajmują 55,8% powierzchni lądowej świata: Rosja, Kanada, Chiny, Stany, Brazylia, Australia, Indie, Argentyna, Sudan. Najmniejsze: Lichtenstein, San Marino, Tuvalu, Nauru, Monako, Watykan. Bardzo małe państwa nazywane są mikropaństwami. Nieco większe minipaństwami np.Brunei, Cypr. Poję...

Geografia orientacji politycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791

Geografia orientacji politycznych Geografia orientacji politycznych skupia się na badaniu problematyki wyborów parlamentarnych / samorządowych oraz partii politycznych w nich uczestniczących. Klasyczny przedstawiciel - A. Sigfried; Polacy: J. Wąsowicz (mapa wyborcza RP). Wybory Geografia orientac...

Pojęcie ekopolityki - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

POJĘCIE EKOPOLITYKI Ekologia powinna wskazywać człowiekowi drogi zabezpieczenia przed ujemnymi komsekwencjami eksploatacji dóbr naturalnych i całej gospdarki ludzkiej EKOPOLITYKA- ekologiczne, gospodarcze i etyczne skutki zmian w środowisku naturalnym, z perspektywy stosunków miedzynarodowych. Wi...

Eksplozja ludnościowa i światowy rynek żywności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

EKSPLOZJA LUDNOŚCIOWA Spośród problemów demograficznych podstawowe znaczenie ma szybki wzrost liczby ludności świata określany jako „eksplozja ludnościowa”. Do 1650 roku przyrost liczby ludności był bardzo wolny. Miał na to wpływ wysoki wskaźnik śmiertelności dzieci i niska górna granica wieku. Mi...

Problem głodu i światowa polityka energetyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Rozmiarów głodu na świecie dokładnie nie określono. Ok. 2/3 ludności świata z krajów słabo rozwiniętych spożywa ¼ światowej produkcji protein (ok. 900 milionów osób spożywa dziennie 250 kalorii mniej niż wynosi norma). Światowy rynek żywnoś...

Rozwój i polityka energetyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Występują ścisłe zależności pomiędzy rozwojem ekonomicznym a zużyciem energii. W procesach produkcyjnych zużywa się duże ilości energii. Ponad połowa państw uprzemysłowionych produkuje obecnie mniej niż 50% energii zużywanej z własnych surowców. Kryzys energetyczny w latach 1973-74 wywołał poważne ...

Ekopolityka - technologia i rozwój

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

W Polsce zasoby wody są skromne, a rozwój powoduje stały wzrost zapotrzebowania. Mamy nie tyle problem z brakiem wody, co z brakiem wody czystej. Do najwazniejszych czynników konfliktogennych należą: 1. czynniki naturalne (ograniczone zasoby i złe źródła zasilania) 2. czynniki demograficzne (więk...