Geografia orientacji politycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geografia orientacji politycznych - strona 1 Geografia orientacji politycznych - strona 2 Geografia orientacji politycznych - strona 3

Fragment notatki:

Geografia orientacji politycznych Geografia orientacji politycznych skupia się na badaniu problematyki wyborów parlamentarnych / samorządowych oraz partii politycznych w nich uczestniczących.
Klasyczny przedstawiciel - A. Sigfried; Polacy: J. Wąsowicz (mapa wyborcza RP).
Wybory Geografia orientacji politycnych wiąże się ze sposobem wyznaczenia okręgów wyborczych. Muszą być one prawidłowo wyznaczone żeby wyniki były OK.
Systemy partyjne i orientacje polityczne są oparte na różnych podziałach - klasowych, religijnych czy etnicznych, które są również dobre przy określaniu „segregacji rezydencjalnej” - dzięki nim można określić, gdzie mieszkają zwolennicy tych czy innych opcji.
Prykład wyników wyborów parlamentarnych w Polsce w 1991 i wnioski:
- Polska katolicko-chłopska - czyli północne Mazowsze i południowy wschód kraju - najbardziej solidarnościowo zorientowane części kraju
- Polska demokracji prawicowej (miasta i obszary przemysłowe - duże miasta + południowy zachód i zachód) - głównie Unia Demokratyczna
- Polska demokracji lewicowej (północ i zachód kraju, bez Gdańska i Szczecina) - SLD
- województwo gdańskie i opolskie odstają - GD = KLD, Opole = Mniejszość Niemiecka
Przykłady Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski powierdzają podobno reguły zasad procesów wyborczych wpływających lokalnie na decyzje głosujących (Taylor):
- efekt przyjacielsko - sąsiedzki - kandydat otrzymuje dodatkowe głosy ze swojego okręgu; jest najczęściej analizowanym wpływem regionu geograficznego na wyniki głosowania
- głosowanie dla sprawy - gdy dany problem ma dla wyborców w określonych okręgach większe znaczenie
- efekty kampanii wyborczej odzwierciedlają różnice wpływów
Ideologie Zróżnicowanie orientacji politycznych może być przejściowe (spowodowane sytuacją ekonomiczną czy społeczną) lub trwałe (spowodowane ideologią).
Ideologia - system poglądów, pojęć społecznych i politycznych, dotyczący stosunków społecznych. Przyczynia się do integracji zbiorowości, wzmacnia jej spójność. Inspiruje lub hamuje działania społeczne. Z biegiem czasu ideologia staje się przestarzała i zastępuje ją nowa.
Partie polityczne Partie - masowe organizacje, których celem jest zdobycie władzy w celu realizacji określonych interesów klasowych i grupowych.
Klasyfikacja partii politycznych zależy od przyjętych kryteriów, podstawowym są interesy grupowe (głowny interes reprezentowany przez partię, jej „cel programowy”). Często wiele partii konkuruje ze sobą o miano głównego reprezentanta interesów określonej klasy.
Wyróżniamy:


(…)

… skandynawskie
- PSL w Polsce
- Partia Agrarna - Włochy
- partie radykalne III i IV Republiki Francuskiej
- pp reprezentujące interesy narodowe lub regionalne
- Partia Quebecois (Kanada, jak by się ktoś nie zorientował :P)
- Liga Północna
- pp faszystowskie - szerzące hasła prymatu partii i państwa nad społeczeństwem, czystek etnicznych, potrzeby silnego wodza narodu i takie tam.
Systemy partyjne - stosunki w ich ramach regulują pewne zwyczajowe normy polityczne (Sobolewski), odzwierciedlają układ sił politycznych w społeczeństwie.
- jednopartyjne - np. Meksyk
- dwupartyjne - UK, Niemcy, USA
- wielopartyjne - Francja, Skandynawia, Polska
Mówiąc o systemach partyjnych mamy na uwadze takie partie, które sprawują władzę lub mogą do niej pretendować, a nie wszystkie partie w państwie.
Najprostsza klasyfikacja partii - podział na lewicę i prawicę.
Partie prawicowe:
- dążą do utrzymania wielu więzi międzynarodowych
- istnieje „Międzynarodówka Liberalna”, utworzona w 1947, ale nie wszystkie partie liberalne są jej członkami. Jej zasięg ogranicza się do rozwiniętych, bogatych krajów przemysłowych.
- jedynymi pp prawicowymi, które mają organizacje ponadnarodowe, są pp chadeckie. Pierwszy międzynarodowy kongres 1925, utworzenie Światowej Unii Chrześcijańskiej Demokracji 1961. Przestrzenne rozmieszczenie chadecji na świecie pokrywa się z rozmieszczeniem wyznawców religii rzymsko-katolickiej.
- w programach dominują wartości nie związane z ekonomia -> nacjonalizm, religia
Partie lewicowe:
- tworzą międzynarodówki, są ważną częścią historii i tradycji partyjnych o różnych odniesieniach ideologicznych i moralnych
- 1848…

- I wojna światowa - zarzewie „wielkiej schizmy” socjalizmu :P Bolszewicy w 1917 wygrywają w Rosji i rozpada się II Międzynarodówka - dwóch spadkobierców:
- 1919 Komintern - III Międzynarodówka, 1943 rozwiązanie
- 1923 Socjalistyczna Międzynarodówka Pracy - zreformowana 1951 i zmiana nazwy - Międzynarodówka Socjalistyczna - istnieje do dziś i ma zasięg światowy.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz