Eksplozja ludnościowa i światowy rynek żywności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksplozja ludnościowa i światowy rynek żywności - strona 1 Eksplozja ludnościowa i światowy rynek żywności - strona 2

Fragment notatki:

EKSPLOZJA LUDNOŚCIOWA
Spośród problemów demograficznych podstawowe znaczenie ma szybki wzrost liczby ludności świata określany jako „eksplozja ludnościowa”. Do 1650 roku przyrost liczby ludności był bardzo wolny. Miał na to wpływ wysoki wskaźnik śmiertelności dzieci i niska górna granica wieku. Między 1000 a 1600 rokiem ne liczba ludności świata wzrosła z 275 d0 486 milionów. Prawie wszystkie kontytenty podwoiły liczbę ludności, z wyjątkiem obu Ameryk, gdzie koloniści niszczyli ludność tubylczą (ooooo ). Po 1650 następuje szybkie zwiekszanie sie ludności świata trwajace do dzisiaj. Analizy przyrostu naturalnego wskazały, że między rozwojem uprzemysłowienia a wzrostem liczby ludności istnieje odwrotna zalezność. Pod koniec XIX wieku nastąpiło zróznicowanie procesów demograficznych (w krajach wysoko rozwinietych nastąpił spadek umieralności niemowląt i podwyzszenie długości życia, przy jednoczesnym wprowadzeniu kontroli urodzin; w krajach zacofanych wskaźniki demograficzne sa gorsze).
Teraz są 4 tabele:
Ocena przyrostu zaludnienia świata w latach 1750-2000 w milonach (za I.G. Simmonsem) - wniosek: wszędzie rośnie liczba ludności.
Przyrost naturalny ludności według kontytentów (w %); wniosek: najbardziej rośnie w Afryce, trochę gorzej w Azji i Ameryce Łacińskiej; jest ujemny w Europie i ZSRR/WNP (!!!!!!!).
Liczba ludności i gęstość zaludnienia według kontytentów; wniosek: w 2000 roku ludność świata wynosiła 6071 mln/ gęstość zaludnienia 45 osób na km2; najgęściej zaludniona jest Azja (115 os/km2); najmniej ludzi mieszka w Oceanii 4 os/km2
Stopień Urbanizacji; wniosek: najlepiej w Europie i Azji; najgorzej w Afryce i Ameryce Północnej.
W Azji i Europie żyje przeszło ¾ ludności świata, pry czym w Azji ponad połowa. 4/5 ludności koncentruje sie na obszarze pomiędzy 20 i 60 stopniem szerokości geograficznej północnej. Na półkuli południowej zyje około 10% ludności świata. Najwiekszymi skupiskami ludności są Azja Południowo-Wschodnia i Europa. Zainteresowania ekopolityki dotyczące ludności swiata dotyczy przede wszystkim wpływu wzrostu demogrficznego na biosferę. Zmiany w przyroście naturalnym mozna przewidzieć na podstawie rozwoju gospodarczego i wskaźników ekonomicznych. Kryteria na podstawie których sporządza się prognozy ludnościowe, muszą byc jasno określone. Eksperci ONZ rozważają dwa rodzaje załozeń:
a) niezmienny wskaźnik przyrostu naturalnego, co oznacza prostą ekstrapolację obecnych tendencji
b) zmienny wskaźnik przyrostu naturalnego zależy od sytuacji społeczno-ekonomicznej państwa.
W latach 60-tych ONZ opracowało 3 warianty rozwoju liczbowego ludności, opierajace sie na prognozach wynikajacych z programów poprawy warunków zdrowotnych i opracowanych w róznych krajach świata normach zywieniowych. Z prognoz miało wynikać, ze w stosunku do 1969 roku liczba ludności świata w 2000 podwoi się. Przewidywano tez, że główny wzrost liczby ludności nastąpiw krajach słabo rozwiniętych, co spowoduje, że stosunek narodów biednych do bogatych zmieni się z 30:70, do 20:80, a nawet 10:90 (według pesymistów). Czas potrzebny do podwojenia się liczby ludności świata wynosi 35 lat; jeżeli załozymy ze populacja zwiększa się o 2% rocznie. Głownym problemem eksplozji demograficznej jest to, ze trudności nia powodowane występują w skaliświatowej, natomiast trzeba je rozwiązywać w poszczególnych krajach.


(…)

… powodowane występują w skaliświatowej, natomiast trzeba je rozwiązywać w poszczególnych krajach.
ŚWIATOWY RYNEK ŻYWNOŚCI
Istota światowych problemów żywnościowych wiąże się z:
rzeczywistymi problemami
zdolnościami nabywczymi (popytem)
możliwościami produkcyjnymi
Zapotrzebowanie na żywność zależy od liczby ludności i jej struktury oraz wymagań dietetycznych (zapotrzebowanie na kalorie powinno byc przełożone…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz