Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 70

Kultura w wąskim i szerokim znaczeniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 511
Wyświetleń: 12733

6. Szczególną rolę w całości kultury odgrywa język. G. KLEMM Kultura to wszystkie aspekty życia społecznego danej społeczności czyli jej obyczaje, rzemiosła i umiejętności. Życie domowe i publiczne w czasie pokoju i wojny, religia nauka i sztuka. określając kulturę jako ogół zjawisk przejawiający...

Kultura masy i typy homogenizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 854

5.Kultura masowa Pierwszy raz użył tego pojęcia Max Horkheimer 1 941 (szkoła frankfurcka) określenie to nie przyjęło się potem używa go Mc Donald W latach 40 pojawia się nowa sy...

Filozofia nowożytna i jej specyfika

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

Filozofia nowożytna i jej specyfika . Przełom dokonany przez Kartezjusza Filozofią nowożytną dzielimy na następujące podokresy: XV-XVI w. Odrodzenie, XVII w. okres wielkich systemów (Kartezjusza, B. Spinozy i G.W. Leibniza), XVIII w. Oświecenie, do r. 1830 okres wielkich systemów idealistycznych, p...

Filozofia współczesna - główne kierunki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Stefan Zawieja
 • Historia filozofii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1526

Filozofia współczesna i jej główne kierunki Po Kancie nastaje epoka systemów idealistycznych (J.G. Fichte, F.W. Schelling i G.W. Hegel), epoka poheglowska (naturalizm L. Feuerbacha, materializm dialektyczny K. Marksa i F. Engelsa), „egzystencjalistyczna” filozofia S. Kierkegaarda, rozmaite postacie...

Prawa funkcjonalne, undamentalne i fenomenologiczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Iwaniak
 • Metodologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Prawa funkcjonalne: Głoszą, że dla dowolnego składnika typu S1, dowolnej struktury s typu S2 posiadanie przez ten składnik określonej cechy C jest warunkiem niezbędnym tego, aby owa struktura typu S2 znajdowała się w pewnym wyróżnionym stanie S. /\x {x jest składnikiem typu S1 struktury s typu S2 ...

Badanie obszarów politycznych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

Korzenie geografii politycznej - arystotelesowski model państwa doskonałego, Herodot, Platon, Strabon (ponad 2 tys. lat historii); Brak 1 definicji (skąd my to znamy ? ) - JEDNAK zgo...

Współczesna geografia polityczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1001

MACKINDER - UK; era potęgi morskiej już minęła, na co wpływ miały zmiany technologii i rozwój transportu kolejowego; KONCEPCJA GEOGRAFICZNEJ OSI HISTORII; Europa, Azja i Afryka tworzą wyspę świata, którą otacza wew. Strefa brzegowa obejmująca Japonię, UK, obie Ameryki, Australię oraz Afrykę Południ...

Mapa polityczna świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1820

MAPA POLITYCZNA ŚWIATA 2.1 Zarys historyczny zmian na mapie politycznej świata Ten podrozdział jest zupełnie bez sensu, taka pseudo-historyczna powtórka… Polityczna mapa świata zmienia się nieustannie, co wynika z rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i ich politycznej organizacji . Tu następuje wyw...

XIX w. - podział polityczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

XIX w. - silne tendencje dezintegracyjne w imperium osmańskim (tureckim) - obejmowało: Bliski Wschód, północną Afrykę po Tunis oraz część Półwyspu Bałkańskiego. Był to wielo...

Efekty wojny - zmiany terytorialne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Genowefa Domalewski
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1211

Państwa osi: Niemcy, Włochy i Japonia . Po ich stronie także: Finlandia, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Chorwacja. Zwycięstwo koalicji antyfaszystowskiej - tworzy się nowa sytuacja polityczna i inny układ sił, o którym decydują 3 mocars...