Pojęcie ekopolityki - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie ekopolityki - wykład - strona 1 Pojęcie ekopolityki - wykład - strona 2

Fragment notatki:

POJĘCIE EKOPOLITYKI
Ekologia powinna wskazywać człowiekowi drogi zabezpieczenia przed ujemnymi komsekwencjami eksploatacji dóbr naturalnych i całej gospdarki ludzkiej
EKOPOLITYKA- ekologiczne, gospodarcze i etyczne skutki zmian w środowisku naturalnym, z perspektywy stosunków miedzynarodowych. Wielu politologów uważa, że następne 50 lat z powodu kurczących się światowych zasobów naturalnych będzie kluczowe dla stosunków międzynarodowych. Zmiany stosunków między człowiekiem i środowiskiem są częścią ogólnego paradygmatu zmian, który obecnie wystepuje w całym świecie (nowy kształt tych stosunków mozna nazwać ekopolityką, czyli nowym podejściem do problemów gospodarczych, ekologicznych i etycznych).
„Ekopolitykę nazywa się też współczesnym widmem krażącym poświecie i ękającym polityków i gospodarkę”. W ekopolityce nie są ważne granice, ale doktryny porządku międzynarodowego oraz normy i wartości, które pozwalaja je kształtować.
W historii ludzkości nastąpiły dwie wielkie zmaiany gospodarcze, które miały wpływ na środowisko naturalne:
a) rewolucja agrarna- ok 8000r. Pne (wproadzenie upraw roślin i hodowli zwierząt, wpłynęły na poprawę wyżywienia, zwiekszyła zasoby energii i umozliwiła gromadzenie zasobów)
b) rewolucja przemysłowa- zapoczątkowana na przełomie XV/XVI wieku (spowodowała postęp technologiczny; w XX wieku wpłynęła na wydajność pracy dzięki wykorzystaniu energii ze paliw kopalnych, eksploatowano nieodnawialne żródła naturalne, co sprzyjało eksplozji demograficznej i wzrostowi konsumpcji). Wiele wskazuje na to, że obecnie rozpoczyna się kolejna rewolucja.
D. Pirages (1979)- uważa, że rodzaj transformacji jest obecnie jeszcze niejasny i jest przedmiotem wielu dyskusji. Trzecia wielka rewolucja będzie dotyczyła prawdopodobnie transformacji społeczeństw i zmiany charakteru stosunków międzynarodowych. Ekopolityka globalna zajmuje sie problemami racjonalnego wykorzystania środowiska, monitoringiem i kontrolą zasobów naturalnych oraz urzeczywistnieniem sprawiedliwości społecznej w stosunkach międzynarodowych (o ile oczywiście istnieje coś takiego jak sprawiedliwość społeczna w stosunkach m-wych).
Dla ekopolityki duże znaczenie maja konferencje m-we. Najważniejsze w ostatnich latach to:
konferencja ONZ „Środowisko i rozwój” odbyła się 3-14 czerwca 1992 roku w Rio de Janeiro. Jej efektem było przyjecie deklaracji oraz zasad ogólnych praw i obowiązków. W preambule nawiazano do uchwał ONZ, przyjętychw Sztokholmie 16 czerwca 1972 roku (konferencja w Sztokholmie była konsekwencja Raportu U Thanta, który w 1969 roku zaapelował do swiata o podjęcie międzynarodowej akcji ratowania środowiska naturalnego) Raport dotyczył środowiska człowieka i mówił, że celem konferencji jest ustanowienie partnerstwa oraz zorganizowanie nowych form współpracy między państwami, grupami społecznymi i narodami w celu osiągnięcia międzynarodowych porozumień zapewniających ochrone środowiska i rozwój. Uchwalono i przyjęto 27 ogólnych praw i obowiazków, którymi należy kierowac się w działaniu:


(…)

… powinny współpracować w celu zrównoważonego rozwoju np. Przez wymianę doswiadczeń naukowych (zasada 18). Zrównoważony rozwój to taki, który odpowiada potrzebom dnia dzisiejszego, który nie ogranicza zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb- Raport Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju z 1987 roku wg premier Norwegii G.H. Brundtland).
-pokój, rozwój i ochrona srodowiska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz