Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 66

Rachunek predykatów pierwszego rzędu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Rachunek predykatów pierwszego rzędu Język KRP Język J jest j. 1. rzędu wtw spełnia warunki: nieskończenie zmiennych indywiduowych/nazwowych przynajmniej jeden symbol relacyjny [predykat, obojętnie ilu argumentowy] skończoną l. Spójników zdan...

Semantyka aspekt filozoficzny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Semantyka aspekt filozoficzny Pojęcie prawdy: Alfred Tarski; Czy prawda jest kategorią ontologiczną [byt /substancja samoistna/ lub właściwość tkwiąca w bytach], czy epistemologiczną /właściwość charakteryzująca rezultaty naszego poznania/? /Zajmiemy się prawdą w kategorii epistemologii/. B. Rus...

Integracja europejska - Wspólnota europejska: EWEA

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1099

Integracja/integracja europejska Przez integrację rozumiemy zbiór powiązań politycznych i ekonomicznych, który zmierza do maksymalizacji założonych efektów tworzonego systemu jako całości jak i jego części. Integrację definiujemy jako proces kształtowania i rozwoju instytucji poprzez który określo...

Języki Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

Języki Unii Europejskiej Języki oficjalne Języki oficjalne urzędowe Języki oficjalne traktatowe Języki robocze Do 31.12.2006 r.: 20 języków oficjalnych (urzędowych) 21 języków oficjalnych - traktatowych (autentycznych) Od 1.01.2007 r. 23 języków oficjalnych (urzędowych) / 20 + bułgarski, rumuński+i...

Kategorie kompetencji Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Kategorie kompetencji UE 1.Dziedziny kompetencji wyłącznej Unia ma wyłączną kompetencję w następujących dziedzinach: a) unia celna, b) ustanawianie reguł konkurencji niezbędnych do funkcjonowania rynku wewnętrznego, c) polityka pieniężna , w odniesieniu do Państw Członkowskich, których walutą jest ...

Motywy integracji europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078

Motywy integracji europejskiej Obiektywne: - postęp cywilizacyjny; - potrzeba bezpieczeństwa/pokoju międzynarodowego - sprostanie konkurencji wobec mocarstw globalnych - dobrobyt 2. Subiektywne: - interes narodowy/racja stanu; - interes jednostkowy/osobisty - dominacja Etapy integracji europejskiej...

Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Podmiotowy wymiar Unii Europejskiej Traktaty założycielskie zawierały definicje Wspólnot Europejskich wyrażane w sposób opisowy, które znajdujemy w ich preambułach oraz w przypisanych im celach oraz politykach. Jedyny traktat, ...

Porządek prawny Unii Europejskiej - Traktat lizboński

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

PORZĄDEK PRAWNY Unii Europejskiej po traktacie lizbońskim Porządek prawny wspólnotowy TEWEA (TEuratom) PIERWOTNE WTÓRNE (POCHODNE) TEWEA/TEuratom Akty prawne - prawo twarde (hard law) i miękkie (soft law) - umowy międzynarodowe (np....

Precedensy - omówienie zagadnienia.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1190

PRECEDENSY Tezowane omówienie najbardziej znanych wyroków Trybunału Sprawiedliwości (w kolejności chronologicznej) Opracowanie przygotowali Przemysław Mikłaszewicz i Ireneusz Kondak. Problemy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Redakcja: Bolesław Banaszkiewicz Współprac...

Struktura systemu integracji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Struktura systemu integracji /Unii Europejskiej po traktacie z Lizbony PRZESTRZENIE PRAWNE/REGULACYJNE UE Polityka zewnętrzna UE: WPH + Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa + Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE Rynek Wewnętrzny OWBiS /Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliw...