Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 67

Wykładnia prawa wspólnotowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

Wykładnia prawa wspólnotowego /UE Prof. zw. dr hab. C.Mik Interpretacja prawa wspólnotowego § 1. Uwagi ogólne Interpretacja prawa wspólnotowego (europejskiego i podlega Trybunałowi Sprawiedliwości (art. 164. 177 TR), który stosuje wykładnię dosłowna, systematyczną i teleologiczną, łącząc je niekied...

Zasady prawa wspólnotowego.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Jakub Walczyk
 • System prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

ZASADY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO /PRAWA UE Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego/UE wobec porządków prawnych państw członkowskich (zasada prymatu/supremacji prawa wspólnotowego/UE) Zasada bezpośredniego stosowania Zasada bezpośredniej skuteczności Zasada pośredniej skuteczności Zasada autonomii prawa ...

Przestrzeń publiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 994

Przestrzeń publiczna Przestrzeń publiczna jest sferą, w której człowiek zaistnieć może potencjalnie dla wszystkich innych ludzi, tzn. nie tylko dla tych, z którymi przebywamy z własnego wyboru. H. Arent → pojęcie tego co publiczne, możemy rozumieć przynajmniej dwojako: ” Jako to, co może być widzi...

Rozum publiczny - pojęcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 980

Rozum publiczny - Rozum to pojęcie o wydźwięku filozoficznym. Rozumność to rozwinięta kompetencja, taka że istota jest zwrócona racjonalnie ku światu zewnętrznemu oraz swojej własnej świadomości. Rozumiemy świat przypisując mu taki sens jaki on dla nas posiada. Prawidłowości przyrodnicze poznaje...

Princypium uniwersalizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfons Sobierajski
 • Etyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673

Princypium uniwersalizacji Dzięki potrójnej abstrakcji można uznać, iż Kant oczekuje za wskazaniem najlepszej racji za rozwiązaniem dylematu moralnego. Żądanie wskazania najlepszych racji implikuje, iż owe racje będą stanowiły w sposób analogiczny do faktów, swoiste uzasadnienie dla sformułowania o...

Oprocentowanie proste i składane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1484

OPROCENTOWANIE PROSTE I SKŁADANE Zajmiemy si ę oprocentowaniem kapitału, czyli obliczaniem przyszłej warto ś ci kapitału wypo Ŝ yczonemu komu ś na pewien czas i na pewnych warunkach procentowych, np. ulokowanego w banku. Oznaczenia: K 0 - kapitał pocz ą tkowy n ≥ 1 - czas oprocentowania kapitału, l...

Oprocentowanie składane z dołu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

O PROCENTOWANIE SKŁADANE Z DOŁU . Oznaczenia tak jak w paragrafie B1. Zakładamy najpierw, Ŝ e kapitalizacja jest zgodna, tzn. okres kapitalizacji równa si ę okresowi u Ŝ ytej stopy procentowej p0. Z definicji oprocentowania składanego z dołu, wynika, Ŝ e: K i - kapitał po i okresach oprocentowania ...

Kant moralnie - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Kant moralnie: Krytyka rozumu praktycznego : praktyka → myślenie w sferze działania człowieka /każde działanie posiada pewien aspekt i może być rozpatrzony przez pryzmat moralności/; [moralność → nabywamy od społeczności; etyka → refleksja nad swoim postępowaniem, przybiera postać etyki normatywn...

Sprzeczność i niesprzeczność

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Niech J będzie dowolnym, ale ustalonym językiem peirwszego rzędu. Niech X będzie dowolnym zbiorem formuł języka J, zaś A jego dowolną formułą. DEFINICJA 1 Niesprzeczność/sprzeczność w ujęciu tradycyjnym zbiór formuł X jest niesprzeczny (X є NSP) wtw nie istnieje formuła A taka, że A є C nL (X) i z...

Udowodnienie niesprzeczności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

1. UDOWODNIENIE NIESPRZECZNOŚCI KRP TWIERDZENIE 6 Ogólna metoda dowodzenia niesprzeczności teorii elementarnych Niech X będzie teorią w języku J 1 , a Y teorią w języku J 2 . Jeżeli: H jest funkcją przekształcającą zbiór X w zbiór Y (H:X → Y) taką, że zachowuje negację tj. spełnia warunek: H(~A) =...