Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 44

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Infrastruktura techniczna miasta
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

2. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego § 161.  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i z betonu sprężonego powinny być zabezpieczone poprzez ochronę: 1) konstrukcyjną, 2) materiałowo-strukturalną, 3) powierzchniową. § 162.  1. Ochrona, o której mowa w § 161 pkt 1, powinna być zrealizo...

Karta Ateńska i jej postulaty.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rewitalizacja miejskich obszarów nadwodnych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 6321

Karta Ateńska - podstawowy dokument stylu modernistów. W początku XX wieku w większości dużych miast warunki mieszkalne stawały się coraz gorsze. Na skutek uprzemysłowienia wzrosło zanieczyszczenie środowiska, robotnicy pracowali w niezdrowych warunkach. Ubogie warstwy społeczne zamieszkiwały ciasn...

Podstawowe pojęcia i koncepcje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

Podstawowe pojęcia i koncepcje: Organizacje współczesne - dominująca forma życia zbiorowego, obejmuje niemalże wszystkie aspekty działalności ludzi (przykłady: przedsiębiorstwa, instytucje, rodzina, samorząd, stowarzyszenie, partia, wojsko, klub, kościół, szpital, szkoła,

Struktura liniowa - omówienie.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1295

Struktura liniowa (kryterium „Dominujący rodzaj więzi organizacyjnych”) Najstarsza i najprostsza struktura organizacji przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dominujący charakter mają więzi liniowe Przestrzega się zasadę jednoosobowego kierownictwa Brak specjalizacji stanowisk kierowniczych Małe firmy...

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa to układ stanowisk pracy, komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych oraz powiązań między nimi. ISTOTA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ określa kształt, jaki przyjmuje przedsiębiorstwo podczas realizacji swoich celów strategicznych uznaje się za podstawową...

Zasady budowy struktury organizacyjnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 161
Wyświetleń: 931

Zasady budowy struktury organizacyjnej - Nie ma jednego rozwiązania strukturalnego. Każda organizacja ma swoja specyficzną strukturę (style kierowania są różne). Struktura organizacyjna powinna być elastyczna i dosto...

Systemowa interpretacja rzeczywistości

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Teorie systemów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1295

Systemowa interpretacja rzeczywistości - jej wynikiem jest systemowy obraz świata. Na ten obraz składa się pięć rodzajów systemów: Fizyczne Stanowią podstawowy rodzaj systemów. Mają charakter mikrofizyczny (atomy i różne podsystemy, pola małej skali), mezofizyczny (ciała i pola w dużej skali), me...

Karta przestrzeni publicznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

Karta przestrzeni publicznej - adresowana do uczestników III kongresu Urbanistyki Polskiej, Związku Miast Polskich, Towarzystwa Urbanistów Polskich i innych organizacji dbających o ład przestrzenny. Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publ...

Mieszkalnictwo i budownictwo mieszkaniowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1281

Mieszkalnictwo i Budownictwo Mieszkaniowe Potrzeby mieszkaniowe - jedne z podstawowych potrzeb społecznych Mieszkanie - dom (termin wieloznacznym: budynek mieszkalnym, mieszkanie, schronienie, miejsce bytowania, miejsce sentymentalne, gospodarstwo domowe Mieszkanie - jednocześnie dobro i towar a...

Podstawowe zadania planistyczne gminy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1694

Podstawowe zadania planistyczne gminy: Ustalenie zasad kształtowanie polityki przestrzennej Określenie zakresu i sposobu postępowania w sprawie przeznaczenia terenów pod zabudowę, sposobu i rodzaju zabudowy Podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie rozwoju społeczno-gopodarczego to strateg...