Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 45

Przestrzenie publiczne miast

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1715

Przestrzenie publiczne miast Zdefiniowanie przestrzeni publicznej jest w obecnych czasach trudną rzeczą m. innymi z uwagi na wielość obszarów i miejsc, które spełniają kryterium „publiczności”, na zmiane sensu „publiczności” w czasie oraz pojawiające się wątpliwości

Vancouver - anatomia miasta

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

Vancouver Anatomia miasta Śródmieście zajęte w sporej części przez część mieszkalną Położenie - zachodnie wybrzeże, zamknięte od Pacyfiku wyspą Vancouver(blokuje napływ mas powietrza z nad oceanu) , na północ oraz na północny wschód góry...

Karta ateńska z 1998

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2954

Termin rewitalizacja posiada swoje uzasadnienie w Nowej Karcie Ateńskiej z 1998 roku w którym akcentowana jest potrzeba odnawiania zabudowy miejskiej w nawiązaniu do struktury miejskiej… Rewitalizacja jest procesem kompleksowym Potrzeba rewitalizacji: Powstawanie na obrzeżach miast nowych dzieln...

Wydatki budżetu państwa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

Wydatki budżetu państwa rządowe zakupy dóbr i usług transfery rządowe obsługa długu publicznego 1) rządowe zakupy dóbr i usług Obronność, policja, administracja, służba zdrowia, szkolnictwo, budowa dróg, kultura, wynagrodzenie dla pracowników budżetowych 2) transfery rządowe Na rzecz społecze...

Różne postawy wobec wojny - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wielopolski
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1400

W eseju: „ W służbie Wielkiego Armatora” autor przedstawia sytuację i myślenie pokolenia lat dwudziestych - pokolenia, które dorastało w Polsce suwerennej i niepodległej, pokolenia ludzi, „wytrąconych z koleiny zaplanowanego dla nich normalnego życia i postawionych w obliczu dramatycznych wyborów”...

Proza heroicznego wyboru i totalitaryzm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wielopolski
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 238
Wyświetleń: 987

Przykładem postaw cywilno-prywatnych (pełnych tragizmu) są opowiadania Jerzego Andrzejewskiego (np. Przed sądem - opis tortur i bólu z perspektywy bitego człowieka). Bohater wydaje swego niewinnego przyjaciela, bo nie chce ginąć sam. Dr...

Spór o Conrada i interpretacja "Dziecię Europy" C. Miłosza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Wojciech Wielopolski
 • Historia literatury polskiej po 1918 roku
Pobrań: 637
Wyświetleń: 6713

SPÓR O CONRADA (o Josepha Conrada): Spór był dyskusją kryptopolityczną. Głównym sensem był spór o żołnierzy AK. Twórcą był Jan Kott ( O laickim tragizmie na łamach pisma Twórczość ). Odpowiedziała mu Maria Dąbrowska. Później w tym sporze ...

Koncepcja uczenia się i nauczania w koncepcji Davida A. Kolba

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • az
 • Psychologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Wykład 1: Koncepcja uczenia się i nauczania w koncepcji Davida A. Kolba . W cyklu Kolba chodzi o uczenie się poprzez doświadczenie. Każdy z tych typów ma swoje mocne i słabe strony. PROJEKT : Projekt lekcji języka polskiego - taki, aby scenariusz lekcji dał się zapisać w cyklu Kolba. Sekwencja z...

Georóżnorodność, definicja geografii - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1960

KONCEPCJA GEO- I BIORÓŻNORODNOŚCI nowa propozycja fizycznego opisu świata mapy georóżnorodności (kontynentów, całej Kuli Ziemskiej) GEORÓŻNORODNOŚĆ oznacza rozpoznanie fizycznego obrazu powierzchni Ziemi oraz wskazanie obiektów o charakterze wyjątkowym, niepowtarzalnym do ochrony i zachowania Ki...

Pojęcie przestrzeni geografii fizycznej świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 • Geografia fizyczna świata
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1673

Pojęcie przestrzeni geografii fizyczno świata Nauki geograficzne są naukami przestrzennymi, ma to znaczenie merytoryczne (elementom nadajemy charakter ujęcia dynamicznego) i aplikacyjne (określając przestrzeń nadajemy nauce charakter .....