Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 273

Definicja Tarskiego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Emil Grochulski
 • Semantyka logiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

Tw. 5) Semantyczne twierdzenie o odrywaniu: Jeżeli (A → B) e Vr(M) i A e Vr(M), to B e Vr(M). Dowód: Przypuśćmy, że: (A → B) e Vr(M), A e Vr(M) oraz B /e Vr(M) (zalożenie dowodu nie wprost) Skoro B /e Vr(M), więc istnieje wartościowa...

Geografia społeczno-ekonomiczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1414

Zagadninie 1 Geografia społeczno-ekonomiczna: pojęcie, przedmiot badań, ujęcie branżowe i przestrzenne, źródła informacji w geografii ekonomicznej I. Funkcje geografii: - idiograficzne (informacyjno-opisowe); - diagnostyczna (ocena); - teoretyczno-wyjaśniająca (dlaczego dane zjawiska zachodzą); ...

Rozwój demograficzny świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1638

Zagadnienie 3. Rozwój demograficzny świata. Pojęcie przyrostu rzeczywistego i jego elementy. Tempo i zróżnicowanie przestrzenne przyrostu rzeczywistego ludności na świecie. Stan zaludnienia kontynentów. Najludniejsze państwa świata i prognozy zmian ich zaludnienia. I.

Faza postmodernizacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1176

Faza postmodernizacji Cechy II przejścia demograficznego: - długotrwały ujemny przyrost naturalny; - obniżenie się dzietności do poziomu reprodukcji zawężonej; - wydłużanie się przeciętnego trwania życia; - szybkie starzenie się społeczeństw; - wysoka stabilność przestrzenna i społeczna (emigr...

Mechanizm migracji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1351

Mechanizm migracji - + emigracja reemigracja + - powrót do miejsca zamieszkania w kraju, z którego emigrujemy w kraju docelowym Czynniki wypychające: - egzystencjonalne: głód, przeludnienie; - brak pracy (strukturalnej); bezrobocie 4...

Liberalizm: Kant

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Kant: Uważał, że człowiek aktywnie zmierza ku przetrwaniu /zachowania cielesnego - zgadzał się z J. Lockiem/ i do współdziałania z innymi ludźmi - tylko i wyłącznie w ten sposób możliwe jest rozwijanie idei człowieczeństwa /samorefleksyjne działanie/ oraz kształtowanie własnej osobowości; Człowiek...

Kategorie sprawiedliwości społecznej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Kategorie sprawiedliwości społecznej: pojawiło się w poł. XIXw. - rewolucja przemysłowa wyzwoliły tęsknoty i nadzieje wykorzenionych na lepszy i sprawiedliwy porządek społeczny. Idea sprawiedliwego społeczeństwa - wybory czyniące stosunki społeczne sprawiedliwymi. Znaczenia nabiera gdy dostrzega ...

Wybiórcza prezentacja myślicieli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Wybiórcza prezentacja myślicieli z perspektywy filozofii społecznej; Kwestie problemowe u myślicieli. Filozofia społeczna: pytanie o naturę i istotę społeczeństwa; pyta o powinności człowieka /wchodzi w dziedzinę aksjologii, etyki/; Człowiek Społeczeństwo Powinności człowieka W ramach filozof...

Teoria sprawiedliwości Arystotelesa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707

Teoria sprawiedliwości Arystotelesa: * Sprawiedliwość może zaistnieć najpełniej w wspólnocie wolnej → relacje wzajemne regulowane poprzez prawa. * Prawo naturalne nie jest czynnikiem wystarczającym dla istnienia sprawiedliwości → aby istniała potrzebny jest ustrój. * Sprawiedliwość przyrodzona urz...

Filozofia polityczna w tradycji rzymskiej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Filozofia polityczna w tradycji rzymskiej na przykładzie Cycerona: tenże nawiązuje do stoików - krytykuje Platona i Arystotelesa za używanie pojęć ogólnych, np. sprawiedliwość, jako wytworów rozumu regulatywnego; Cyceron - genezą prawa winna być ...