Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 274

Filozofia społeczna św. Tomasza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

Filozofia społeczna św. Tomasza: Człowiek to byt złożony. Św. Tomasz początkuje postrzeganie człowieka jako osoby (nurt personalistyczny; filozoficzna tendencja alternatywna - człowiek jako indywiduum; inaczej wygląd filozoficzna wizja ustroju...

Myśli społeczne Holbacha

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 959

Myśli społeczna Holbacha: Charakterystyka antropologii Holbacha - niedwoistość natury człowieka: człowiek jako mechanizm złożony z różnych substancji, które działają wedle mechanizmu ukrytych działań (ale naturalizm onotologiczny - zasady moralności to zasady świata przyrodniczego; stąd postulat w...

Odrodzenie - Machiavelli i Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

Odrodzenie: → Wolność /zaczęto mówić przy okazji zastanawiania się nad znaczeniem i rolą w życiu społecznym religii → pojawiają się podstawy reformacji/. Zaczęto rozumieć wolność jako formę istnienia narodów; Przekonania filozoficzne vs religijne. Zaczęła zanikać łacina jako język - pojawiają si...

Hobbes - fakty i dzieła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

→ Hobbes : Dzieła: Lewiatan ; Elementy prawa ; O obywatelu . Oparcie idei o naukę, z drugiej strony pragnie uzasadnić istnienie społecznego pokoju i wypełniania obywatelskich obowiązków i powinności; Uważał się za 1. filozofa polityki. Kodeks prawa naturalnego, czyli prawa, które wiązałoby mora...

Johna Locke'a kocenpcja stanu natury 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Julian Łopata
 • Filozofia społeczna i polityczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Johna Locke'a kocenpcja stanu natury, c.d: Ws stanie natury nie istnieje jeden wspólny dla jakiejś grupy sędzia - stąd jednostka postępuje wedle własnego rozeznania. W stanie natury nie występuje permanentna walka - Locke zakłada istnienie obiektywnych norm postępowania (prawa natury, prawa rozumu...

Szczególna teoria względności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfred Raczek
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Ad 3. Szczególna teoria względności (STW) o czasie i przestrzeni. Fizyka relatywistyczna, tzn. STW i OTW, uzyskała 3 ważne wyniki dotyczące czasu i przestrzeni. 1. i 2. wynik - ustalił Einstein w STW (1905r.) 3. wynik - ustalił Einste...

Materia a duch

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfred Raczek
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

Temat II: Materia a duch Pojęcie materii w historii nauki i filozofii Współczesna definicja materii Pojęcie ducha Problem adekwatności definicji materii i definicji ducha Rodzaje materii Czym jest antymateria ad 1. Pojęcie materii w histori...

Materia jako nośnik ruchu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfred Raczek
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Ad 2) Czy materia jest koniecznym nośnikiem ruchu? (Można zapytać też inaczej: czy istnieje ruch bez materii?) Trzy odrębne stanowiska: ad a. stanowisko atomizmu Atomiści głoszą, że wszelki ruch jest ruchem materii, że zachodzi konieczny związek ruchu z materią. Początkowo głosili, że wszelki ru...

Problem absolutości i obiektywności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfred Raczek
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Ad 5. Problem absolutości i obiektywności czasu i przestrzeni Czy czas i przestrzeń są absolutne Czy czas i przestrzeń są obiektywne a. Stanowisko przez Newtona: czas i przestrzeń są absolutne i obiektywne. „Absolutne” dla Newtona to niezależne od czegokolwiek, tzn. samodzielne w swym istnieniu ...

Idealizm i jego odmiany

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Alfred Raczek
 • Filozofia przyrody
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1421

Ad 5) Idealizm i jego odmiany: Idealizm głosi pierwotność ducha a) Idealizm obiektywny (pokrywa się z dualizmem): Platon (V w. p.n.e.) jest twórcą idealizmu ( obiektywnego ) - idee platona oraz bóg, który wzorując się na świecie idei t...