Mechanizm migracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mechanizm migracji - strona 1 Mechanizm migracji - strona 2 Mechanizm migracji - strona 3

Fragment notatki:

Mechanizm migracji - +
emigracja
reemigracja
+ -
powrót do miejsca zamieszkania
w kraju, z którego emigrujemy w kraju docelowym
Czynniki wypychające:
- egzystencjonalne: głód, przeludnienie;
- brak pracy (strukturalnej); bezrobocie 40%;
- nietolerancja: (polityczna, światopoglądowa) połączona z dyskryminacją;
- niskie płace;
- złe środowisko zamieszkania (warunki mieszkaniowe);
- zagrożenie bezpieczeństwa;
- sytuacja osobista (czynnik mentalny).
Czynniki przyciągające:
- tolerancja;
- bezpieczeństwo;
- wyższe zarobki;
- wyższy prestiż zawodowy;
- chęć nauki języka, podnoszenia kwalifikacji.
Bariery migracji - czynniki zakłócające:
- bariery naturalne (geograficzne) - odległość, pasma górskie, morza;
- bariera ekonomiczna (koszty podróży, rozpoczęcie zamieszkania w danym kraju);
- bariera prawna (wizy, embargo, zakaz wstępu obywateli krajów wysokiego ryzyka); Układ Schengen - przekraczanie granic Unii Europejskiej bez żadnego dokumentu (jeszcze nie obejmuje Polski);
- bariera społeczno-kulturowa (językowa, światopoglądowa, religijna, społeczna - kraje bardziej i mniej przyjazne imigrantom, czas trwania procesu zaaklimatyzowania się)
Szwajcaria - najsroższe procedury uzyskania obywatelstwa (proces trwa do 15 lat), decyzja spoczywa na władzach gminy - decyduje społeczność lokalna, nie minister czy prezydent;
- bariera psychologiczna (lęk przed podróżą, opuszczeniem rodziny, kosztami utrzymania, czy warto?.
Czynniki przyciągające stają się wypychającymi w przypadku reemigranta.
„-”: płace, brak akceptacji, poczucie niższości (obywatel drugiej kategorii), warunki zamieszkania, koszty zamieszkania (utrzymania)
bariery: naturalne, kulturowe, status materialny (wyjechał biedny - wraca bogaty), spotkanie z zawiścią.
Inny podział migracji ze względu na konsekwencje (skutki):
- demograficzne (np. zmiana struktury płci);
- ekonomiczne (zaburzenie na rynku pracy, transfery pieniędzy - są kraje, gdzie 30% PKB zyskują dzięki pracy na emigracji, np. Turcja - kiedyś pieniądze z Niemiec);
- kulturowe (konflikty społeczne, narodościowe, brak asymilacji).
Brytyjski demograf Ravenstein „Laws od migration” - stworzył prawa migracji:
1. większość migracji odbywa się na krótszych dystansach;
2. migracje na dalekie odległości dotyczą głównie krajów wysoko rozwiniętych (celem wyjazdów jest kraj wysoko rozwinięty); województwa słabsze ekonomicznie mają większy odsetek migracji;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz