Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 272

Procesu urbanizacyjne na świecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2541

Zagadnienie 6. Procesu urbanizacyjne na świecie: pojęcie urbanizacji i terminy pochodne, kryteria miejskości, dynamika, fazy urbanizacji, poziom urbanizacji w krajach wysoko i słabo rozwiniętych, hiperurbanizacja: pojęcie, aspekty w krajach III świata, metropolizacja, pojęcie i cechy miast globalny...

Rorty i idee

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

Rorty: ur. 1931 - 2007; najważniejsze prace: Filozofia a zwierciadło natury Przygodność, ironia i solidarność Sens filozofii Rortyego jest terapeutyczny, chce nas /człowieka współczesnego/ wyleczyć z dotychczasowych mniemaniach o świecie. Ide...

Habermas - charalterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Habermas Współczesna kultura cechuje się negatywnymi zjawiskami, przede wszystkim: rozbiciem więzi miedzyludzkich. Odpowiedzią na to jest solidarność czyli poskromienie indywidualizmu. Trzeba dążyć do dobra ogólnego, które zostało wynegocjowane przez wszystkich , nie narzucone z góry. Powyższe p...

John Stuart Mill

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1183

John Stuart Mill: z procesu poznawczego powinni być wyłączeni analfabeci, nie płacący podatków /jeśli nie potrafi zadbać o siebie, to jak powierzyć sprawy wspólnoty/ i wojsko /nie powinni mieć praw wyborczych/ → w przypadku wojska: dowód...

XIX wiek - filozofia brytyjska

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

XIX wiek; filozofia brytyjska: John Stuart Mill /żył w latach 1806 - 1873r./ - zabierał głos w sprawie Marksizmu; /Jego ojciec - James Mill - wybitny ekonomista/ /J. S. Mill - romantyk [niespełniona miłość - wyszedł za Hariett Taylor, ...

Opis myślenia magicznego - teoria magii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1365

Opis myślenia magicznego - teoria magii: James Fraser [1854 - 1941r.] - filolog klasyczny, filozof; UK Lewis Levy - Bruhl [1857 - 1939r.] filolog francuski; FR Cassirer [1874 - 1948r.] filozof niemiecki; N Christian Levi - Straus [190...

Oświecenie - klasyczny modernizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1337

Oświecenie - klasyczny modernizm (XVIII wiek): Myślenie europejskie, kultura XVIII wieku. Trzy nurty: kontynentalny: - francuski: J. J. Rousseau, La Mettrie, Wolter - niemiecki: Immanuel Kant - oświecenie brytyjskie: reprezentowane przez ...

Kapitalizm Maxa Webera vs teoria Karola Marksa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2114

Kapitalizm Maxa Webera vs teoria Karola Marksa → próbą pogodzenia jest spojrzenie na kapitalizm w aspekcie rodzenia się gospodarki społecznej /księgowość, przedsiębiorstwa, banki, itp. - wymiar instytucjonalny/ Marks „przedsiębiorcy muszą uzy...

Ukonstytuowanie filozofii

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Ukonstytuowanie filozofii: Jakim sposobem mędrzec → filozof uzyskali prestiż, dlaczego treści, których nauczał były ważne dla Greków. /jak doszło do ukonstytuowania urzędu filozofa /społeczny urząd//. Powszechną praktyką w kulturach magicznych j...

Magiczny obraz świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Joachim Kosek
 • Filozofia nauki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071

Obraz świata vs świat - dwa różne języki, brak sprzeczności: życie we własnym świecie [możemy podzielać go z innymi] - kategorie realistyczne /ontologicznie/, np. drzewa mają zielone liście, itp. Gdyby ktoś opisywał inny świat wtedy opisuje obraz świata; obraz świata z punktu widzenia obserwatora,...