Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 20

Hobbes

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2471

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Hobbes i jego koncepcja umowy społecznej Thomas Hobbes : (1588-1679), filozof, teoretyk polityki, autor wielu traktatów m.in. „Lewiatana”. Był prześladowany przez zwolenników republiki - schronił się we Francji, gdzie poznał „nowe” nauki badawcze (racjonal...

Hugo Grocjusz i William Ockham

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1666

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Hugo Grocjusz Epoka - wiek XVII Urodzony: 1583 w Delft; Zmarł: 1645 w Rostocku Główne dzieła: - Marie liberum - „Wolność mórz” (1609) - De iure belli et pacis - „O prawie wojny i pokoju” (1625) - De ...

Machiavelli

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2310

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Machiavelli i jego teoria władzy Machiavelli(pierwszy socjolog) : Niccolo Machiavelli : (1469-1529) największy teoretyk państwa w epoce odrodzenia, jego dzieła zawierają cały dorobek myśli renesansowej - ...

Marsyliusz i Locke

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1631

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Marsyliusz z Padwy poglądy Marsyliusza z Padwy : sceptyczny i radykalny w kwestiach religii był antyindywidualistą (dążenia i interesy jednostki nie mogą być sprzeczne z dążeniami i interesami ...

Marsyliusz z Padwy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1449

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Marsyliusz z Padwy Epoka - średniowieczny prerenesans Urodzony: około 1275 w Padwie; Zmarł: 1343 w Monachium Główne dzieła: - Defensor pacis - „Obrońca pokoju” (1324) - Defensor minor - „Obrońca mniejszy” (1342) Myśliciel pozostający pod wpływem idei ...

Niemiecka szkoła historyczna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2359

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Niemiecka szkoła historyczna Szkoła historyczna w prawoznawstwie : ogólna charakterystyka : idea romantyzmu została przeniesiona na grunt prawoznawstwa przez niemiecką szkołę historyczną szkoła ta w pierwszej połowie XIX wieku uzyskała dominującą pozycję...

Polskie odrodzenie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Myśl polityczna polskiego Odrodzenia Myśl odrodzenia w Polsce(początki złotej wolności szlacheckiej) : -polska myśl polityczna była znana w całej Europie -ukształtowała się już monarchia stanowa -ukształtowała się też świadomość narodowa ideologia wzmo...

Rousseau i Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1589

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Treść i konsekwencje umowy społecznej J.J.Rousseau Jean Jaeques Rousseau - Jan Jakub Russo : (1712-1778), syn zegarmistrza z Genewy, biedny przez całe życie, nigdy nie zaznał stabilizacji, swoimi licznymi dziełami wywoływał skandale (np m.in. odrzucał hist...

Sofiści, Arystoteles, Platon

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1407

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Sofiści i ich poglądy na państwo i prawo Sofiści stworzyli szkołę o silnym podkładzie w tradycyjnej filozofii (głównie w oparciu o filozofię Jończyków). Nie udzielali oni jednoznacznych odpowiedzi na pyta...

Stoicy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1610

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Poglądy na państwo i prawo stoików Stoicyzm uchodził za oficjalną filozofię hellenistyczną, pojawił się na przełomie IV i III w. p.n.e., a przetrwał do IV-V w. n.e. Sukces stoicyzmu tkwił w racjonalistyc...