Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 19

Unit 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Woryma
 • Prawniczy język angielski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1533

Unit 2 Valid contract- umowa prawomocna To form a contract- zawrzeć umowę Enforceable contract- kontrakt możliwy do egzekucji(wyegzekwowalny) Consideration- świadczenie wzajemne Formation- czynność powodująca zawarcie umowy Counter-offer- kotra oferta/ oferta 2 strony Remedy- środek ochrony...

Bank and banking

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Woryma
 • Prawniczy język angielski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

BANK AND BANKING - KSERO Komisja Nadzoru Bankowego - Commission for Banking Supervision Komisja Nadzoru Finansowego - The Polish Financial Supervision Authority Komisja Europejska - European Commission rynek kapitałowy - capital market ubezpieczenie - insurance system emerytalny - pension sch...

Arystoteles - uczeń Platona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2590

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Arystoteles Arystoteles (384-322 p.n.e.) - był „niewiernym uczniem” Platona. Odcinał się od wyłącznie racjonalnego, pozbawionego empiryzmu poznawania. Tak jak filozofia Platona miała przełożenie na jego myślenie o państwie, tak filozofia Arystotelesa równi...

Platon - Państwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2037

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Platon (427-347 p.n.e.) - nie miał szans na karierę polityczną w Atenach i zajął się filozofią. Zastanawiał się nad poznaniem prawdy. • Platon twierdził, że nie możemy poznać bytu (tego, co jest) oglądając rzeczy i przedmioty (empirycznie). Jego zdaniem ś...

Wprowadzenie do doktryn

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1505

Zmierczak. Notatka składa się z 1 strony. Doktryny - poglądy na temat społeczeństwa, jego organizacji, państwa oraz prawa. Sformułowanie „pogląd” jest dosyć niejasny, stąd można to zrównać z historią myśli polityczno-prawnej. Termin doktryna oznacza zwarty i całościowy pogląd na temat funkcjonow...

Wstęp do antyku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2534

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Wybór myślicieli. Należy przedstawić to, co najważniejsze w myśli polityczno-prawnej - najbardziej oddziałujące na Europę. Należy zaznaczyć, że wykład ogranicza się do kultury śródziemnomorskiej, Europy, w mniejszym stopniu kultury anglosaskiej. Doktryna e...

Jean Bodin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1806

Zmierczak. Notatka składa się z 2 stron. Jean Bodin Epoka - odrodzenie Urodzony: 1530 w Angers; Zmarł: 1596 w Lyonie Główne dzieła: - Les Six livres de la République - „Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej” (1576) - Colloquium heptaplomeres de ...

św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2352

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Augustyn z Hippony Epoka - starożytność Urodzony: 354 w Tagaście; Zmarł: 430 w Hipponie Główne dzieła: - De civitate Dei - „O państwie bożym” (413-426) Jego filozofia była filozofią katastrofizmu ; była ona przeniknięta głębokim pesymizmem; większość l...

Absolutyzm klasyczny, Luter, Marks

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2107

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Absolutyzm klasyczny Doktryna absolutyzmu monarchy(„absolutyzm klasyczny”) : historyczne przesłanki : w XVII wieku absolutyzm był najczęstszą formą ustroju państw europejskich („złoty wiek ...

Cezaropapizm, papalizm, św. Augustyn, Dante

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2828

Zmierczak. Notatka składa się z 3 stron. Cezaropapizm cezaropapizm : to bizantyjska doktryna imperialna, która miała zapewnić jedność i potęgę państwa; doktryna ta łączyła tradycje rzymskie z elementami chrześcijańskimi, wpływy hellenistyczne z wątkami orientalnymi. Ideologia ta stanowiła wschodn...