Unit 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Unit 2 - strona 1 Unit 2 - strona 2 Unit 2 - strona 3

Fragment notatki:


Unit 2 Valid contract- umowa prawomocna
To form a contract- zawrzeć umowę
Enforceable contract- kontrakt możliwy do egzekucji(wyegzekwowalny)
Consideration- świadczenie wzajemne
Formation- czynność powodująca zawarcie umowy
Counter-offer- kotra oferta/ oferta 2 strony
Remedy- środek ochrony prawnej
Essential terms- zasadnicze warunki umowy
Non-breaching party= injured party- strona poszkodowana/ nienaruszająca warunków umowy
Rights- prawa
Obligations- obowiązki
Oral contract- umowa ustna
Have breaching the contract- strona łamiąca umowę/ naruszająca warunki umowy
Breach of contract- złamanie kontraktu
Damages- odszkodowanie
Specific performance- nakaz wykonania danego świadczenia
Assignment- przeniesienie własności/ cesja/ przeniesienie praw i obowiązków
Assignee- osoba przyjmująca obowiązki
Assignor- osoba przenosząca obowiązki
Sue sb for damages- pozwać kogoś za poniesione szkody
Settled deal- tranzakcja uzgodniona
Price list- cennik
Communicated binding- prawnie wiążący
Auction- aukcja
Tender- przetarg
Vessel- jednostka pływająca
Terminate the contract- rozwiązać umowę
Strong case( easy to win)- pewna sprawa
Essential- zasadnicze warunki umowy
Non-essential-nie zasadnicze warunki umowy
Conditio- zasadnicze warunki umowy
Warranties- nie zasadnicze warunki umowy
Terminate the contract Sue for damages
Out-of- court settlement- ugoda pozarządowa To instruct a lawyer- zlecenie prawnikowi sprawy
Notice - zawiadomienie
Part of loading of the goods- mieli dać
Legal action- postępowanie prawne
Failed to do= did not
Liable for damages- narażony na wypłatę odszkodowania
Claim damages- wnieść wniosek o odszkodowanie
Under clause- zgodnie z
Result of this breach- powstałe w wyniku naruszenia
Outlining- nakreślić
Relevant law- prawo, które ma zastosowanie
Recent case law suggest= case law/ common law- prawo precedensowe
Claimant - pretnedent
Jurisdiction - jurysdykcja/sądownictwo
Legal system - system prawny
Lawsuit - pozew Restitution - restytucja, jedno z remediów, polega na zwrocie tego co zostało przekazane w złamanej umowie
Straightforward - bezpośrednio
Agreement - umowa
Legal relation - stosunek prawny Acceptance - akceptacja/zgoda
Introductory lecture - wykład wprowadzający
Clarification - wyjaśnienie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz