Lektorat unit 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Lektorat unit 1 - strona 1 Lektorat unit 1 - strona 2 Lektorat unit 1 - strona 3

Fragment notatki:


LEKTORAT
Unit 1 Solicitor - a British lawyer who gives legal advice, prepares legal documents to individuals and companies. He or she passed the exams of the Law Society of England & Wales at the end of his or her studies- adwokat, radca prawny Attorney -a US lawyer who gives legal advice to individuals and companies. He or she passed the exams in USA at the end of his or her studies and is usually a member of the American Bar Association- adwokat, pełonomcnik prawny, prawnik
Attorney at law Barrister - a British lawyer who gives legal advice and opinions to solicitors; speaks in the higher courts of law. He or she passed the exams of the Bar Council of England & Wales at the end of his or her studies- adwokat, obrońca Lawyer - general job title that we use for people who work as a solicitor, barrister, attorney- adwokat, prawnik. Qualified- wykwalifikowany, upoważniony
Litigation-sprawa sądowa Right of audience- prawo reprezentowania kogoś w sądzie Practise- wykonywać zawód, prowadzić kancelarię adwokacką, Judge (n,v)- sędzia, wyrokodawca, ( do a) legal practice course- praktyki prawne
Advocacy- adwokatura Appear in court- stawiać się w sądzie Training contract (with)-praktyki; umowa o naukę zawodu prawniczego
(work in ) partnership- partnerstwo, spółka Pleading a case- bronić w sądzie Law firm- kancelaria
Act for- występować w sądzie w imieniu kogoś Represent- reprezentować Specialise ( in )- specjalizować się Clients- zleceniodawca, interesant Make division- dokonywać podziału Get experience- zdobyć doświadczenie Apply to - ubiegać się Areas of law- dziedziny prawa make a claim- złożyć wniosek speak on behalf of- występować w czyimś imieniu criminal/civil matter possessions-posesja, dobytek on the agreed date- o ustalonym czasie Criminal law - the law that punishes acts against a person or against property that people consider to be harmful to the whole community. The state prosecutes criminals. Civil law - the law concerning the rights and duties of private individuals and companies rather than criminal matters. A will-testament To be in dispute- toczyć spór
A party to a court case- strony w sprawie sądowej
To owe money to someone- wisieć komuś kase
Legal costs- koszty prawne
A proceduretryb, postepowanie, przewód To prosecute- zaskarżyć (only in criminal law)
Start a claim, file a claim, issue a claim- wnieść skargę start proceedings ( against

(…)

… a judgment- wydać wyrok
make an order- wydać nakaz (?)
bailiff- komornik give the reason for the decision
admit/defend the claim
obey- spełniać use the services of- korzystać z usług collect money- inkasować
injured person-poszkodowany
allegations- zarzuty
carelessness- niestaranność ( subiektywne)
negligence- niedbałość ( obiektywne)
committed- popełniony, commit a tort tort- czyn niedozwolony, tort of…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz