Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 145

Hipotezy badania Davidsona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889

Hipotezy (badania Davidsona ) •Osoby z obniżoną aktywacją przedniej części lewego płata czołowego cechować się będą względnie słabym pobudzeniem systemu zbliżania się a w konsekwencji podatnością na smutek i depresję. •Osoby z nasiloną aktyw...

Wykład o emocjach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1386

Czy emocje mogą być nieświadome? Gerald L. Clore: Choć powodujące emocję przetwarzanie informacji jest nieświadome, ważność informacyjnych i motywacyjnych skutków emocji zależy od świadomego doświadczania emocji świadomego ukierunkowania uwagi podmiotu. Odczuwanie nie jest wystarczającym warunkie...

Aposterioryczne komponenty oceniania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

Aposterioryczne komponenty oceniania: identyfikacja osoby spostrzeganej brak oznakowania afektywnego osoby spostrzeganej ustalenie kryterium oceny , które zwykle wynika z celu realizowanego przez podmiot wstępna ocena wynikająca z analizy danych jeśli jest subiektywnie wiarygodna proces oceniania...

Socjalizacja wyrażania i regulacji emocji - kontekst kulturowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1631

Socjalizacja wyrażania i regulacji emocji Kontekst kulturowy Reakcje rodziców na nieposłuszeństwo dzieci (w wieku przedszkolnym): Japonia -matki częściej odwołują się do uczuć, aby skłonić dzieci do posłuszeństwa. USA -matki częściej stosują bezpośrednie polecenia Socjalizacja złości i agresji d...

Pięć trybów empatycznego pobudzenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

Pięć trybów empatycznego pobudzenia: Mimikra motoryczna i dodatnie sprzężenie zwrotne Klasyczne warunkowanie Bezpośrednie kojarzenie cechy ofiary lub jej sytuacji z własnym, bolesnym doświadczenie Kojarzenie pośrednie (zapośredniczone przez sem...

Teoria zachowania zasobów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3122

Teoria zachowania zasobów (S.E. Hobfoll)Stres w ujęciu teorii Hobfolla Założenia teorii zachowania zasobów (COR): Ludzie dążą do uzyskania, utrzymania i ochrony tego, co jest dla nich cenne. Ludzie starają się dbać o to, co jest dla nich cenne Stres pojawia się, gdy: istnieje groźba utraty zaso...

Style radzenia sobie - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

Style radzenia sobie (CISS) Nastawione na problem (zadaniowe) -tendencja do podejmowania wysiłków zmierzających do rozwiązania problemu poprzez poznawcze przekształcenia lub próby zmiany sytuacji. Główny nacisk położony jest na zadanie lub planowanie rozwiązania problemu Nastawione na emocje - tend...

Techniki relaksacyjne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Techniki relaksacyjne Do najczęściej stosowanych technik autogennej relaksacji należą: Relaksacja neuromięśniowa Medytacja Kontrolowane oddychanie Biofeedback -różne formy biologicznego sprzężenia zwrotnego Techniki relaksacyjne Stosowanie technik relaksacyjnych: Może wywołać chwilowy stan tr...

Zespół stresu pourazowego - Psychobiologiczne konsekwencje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 924

Zespół stresu pourazowego Psychobiologiczne konsekwencje Długotrwałe utrzymywanie się reakcji stresowej prowadzi do złożonych konsekwencji psychobiologicznych, m.in: dysocjacja -wyłączenie się z zewnętrznego świata i skierowanie uwagi na bodźce płynące ze świata wewnętrznego pierwszą reakcją na ut...

Teorie emocji i motywacji

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1610

Teorie instynktów - motywacja jako gotowość do wykonania utrwalonych wzorców zachowania Psychodynamiczna teoria motywacji -popędy, redukcja napięcia jako mechanizm motywacyjny Behawiorystyczna teoria motywacji -zależność między wzmocnieniem a gotowością do podjęcia zachowania