Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 144

Użytki ekologiczne w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wych...

Formy ochrony przyrody - Kampinoski Park Narodowy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

6.Rok utworzenia 1990; pow.11342ha; symbol: wydra. Pod ochroną: chamedafne północna, turzyca bagienna; żółw błotny Leży w północno-zachodniej Polsce. Chroni fragment przyrody Pojezierza Pomorskiego, zdominowany przez lasy, jeziora i doliny dwóch zbliżonych do naturalnych rzek - Drawy i Płocicznej....

Formy ochrony przyrody w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 784

16. Rok utworzenia 1974; pow. 8483ha; symbol: tarpan. Pod ochroną: krótkoszpon, rybołów. Leży w środkowo-wschodniej części kraju, w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. W 1936r., utworzono rezerwat Bukowa Góra, który obecnie jest jednym z obszarów

Obiekty pod ochroną

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Wędrując po babiogórskich szlakach nie sposób nie zwrócić uwagi na bogactwo i zróżnicowanie flory masywu. Wyraża się ono nie tylko w znacznej, jak na tak niewielki obszar, liczbie gatunków roślin, ale także w ilości roślin rzadkich, które zostały objęte ochroną gatunkową. Prawnie chroniony jest co ...

Obiekty pod ochroną w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

Szereg gatunków zwierząt żyjących na Babiej Górze to zwierzęta zagrożone w skali kraju, co upoważnia umieszczenie ich w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Spośród bezkręgowców w zestawieniu tym ujęte zostały: krytycznie zagrożone (kategoria zagrożenia - CR) kowalina łuskoskrzydła ( Lacon lepidopt...

Opis parków narodowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Bieszczadzki Park Narodowy Powstał w 1973 roku. Położony jest w woj. podkarpackim. Powierzchnia wynosi 292,02 km 2 . Symbolem parku jest ryś. 80% powierzchni parku stanowią lasy, głównie naturalne. Zauważyć można piętrowy układ roślinności. Wyróżnia się piętro pogórza, piętro regla dolnego i połoni...

Parki narodowe - opis

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1274

Karkonoski Park Narodowy Został założony w 1959 roku. Zajmuje powierzchnię 55,76 km 2 . położony jest w woj. dolnośląskim. Symbolem parku są trzy świerki na tle Śnieżki. Z przyrody nieożywionej na terenie parku występują ostańce, gołoborza i kotły polodowcowe. W parku występuje 650 gat. roślin nacz...

Opis parków narodowych - Słowiński Park Narodow

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

Słowiński Park Narodowy Został utworzony w 1967 roku. Pow. parku wynosi 186,18 km 2 . Symbolem parku jest orzeł przedni. W parku zachowany jest krajobraz nadmorski, polodowcowy z ruchomymi wydmami( najwyższe do 40 m na Mierzei Łebskiej przes...

Definicja emocji -Oatley i Jenkins

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218

WYKŁAD 1-2 Czym jest emocja? Emocja , (łac. emotion ) -silne odczucie (świadome lub nieświadome) o charakterze pobudzenia pozytywnego (pod wpływem szczęścia, zachwytu, spełnienia) lub negatywnego (pod wpływem gniewu, odrazy, strachu).” - Wikipedia

Sytuacja emocjonalna - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Psychologia emocji i motywacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

SYTUACJA EMOCJONALNA Obecnie uważa się, że w mózgu istnieje wiele różnych układów pamięci.--W pamięci świadomej, zwanej też deklaratywną lub JAWNĄ pośredniczy hipokamp i związane z nim obszary korowe, podczas gdy w różnych formach pamięci utajone...