Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 130

Zasada swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

POJĘCIE ZASADY SWOBODY UMÓW Umowa zobowiązująca (obligatoryjna) - skonstruowana przez system prawny czynność konwencjonalna (os woistych cechach i znaczeniu) o największej...

Zasada wspólzycia spolecznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO Nurt doktryny uznaje wyrażenie „zasady współżycia społecznego” za rodzaj klauzuli generalnej , oznaczający pewne powszechnie akceptowane w społeczeństwie reguły moralne (wartości) funkcjonujące w jakiejś grupie społecznej, będące jednak poza systemem prawnym. Skutek...

Zawarcie umowy najmu i obowiazki wynajmujacego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

ZAWARCIE UMOWY NAJMU Umowę najmu zawiera się w sposób ogólnie przewidziany dla umów konsensualnych (wydanie rzeczy najemcy nie jest elementem konstruującym czynność prawną, lecz należy do obowiązków wynajmującego) Umowa dochodzi do skutku przez złożenie przez strony stosownych oświadczeń woli na...

Zawarcie umowy - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

ZAWARCIE UMOWY UWAGI OGÓLNE Umowa - najważniejsza postać czynności prawnych, zastosowanie w stosunkach zobowiązaniowych, lecz także w innych działach prawa cywilnego Reguły dotyczące zawierania umów: część ogólna KC (art. 66-72 ze zn. 1) I. KONSENS 1) Konsens - zgodne oświadczenia woli dwóch l...

Zbycie rzeczy najetej, zakonczenie najmu, przedawnienie roszczen

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

ZBYCIE RZECZY NAJĘTEJ Najem związany jest z rzeczą najętą wynajmujący zostaje pośrednio wskazany przez prawo przysługujące mu do tej rzeczy - najem jako zobowiązanie realne Jeżeli rzecz najęta zostanie zbyta w czasie trwania najmu, to w miejsce zbywcy wstępuje ex lege w stosunek najmu nabywca tej...

Podział prawa karnego, czym się zajmuje

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

PODZIAŁ PRAWA KARNEGO. CZYM ZAJMUJE SIĘ PRAWO KARNE? Kodeks karny zajmuje się w części ogólnej tym co uznawane jest za podstawę odpowiedzialności karnej (do 31 przepisu) oraz zagadnienia związane z sankcją i karą (od 32). Kara a sankcja pojęcie kary mieści się w pojęciu sankcji, ale tego pojęcia ...

Funkcje prawa karnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo karne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

Funkcje prawa karnego : sprawiedliwościowa - pierwotna, główna, najistotniejsza, fundamentalna; dotyczy i sprawcy i osób pokrzywdzonych ustawodawca ustanawia takie przepisy, żeby była zachowana adekwatność między normą sankcjonowaną...

Miejsce popełnienia czynu zabronionego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288

Miejsce popełnienia czynu zabronionego - art. 5 - zasada terytorialności * terytorium RP obszar lądowy w granicach administracyjnych kraju wody śródlądowe morze wewnętrzne - wszystkie zatoki i wszystkie porty morskie wody - 12 mi...

Pojęcie przestępstwa i jego struktura

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1148

POJĘCIE PRZESTĘPSTWA I JEGO STRUKTURA Czyn zabroniony - art. 115 - definicja legalna - zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej znamiona określone w ustawie karnej opisują zachowanie sprawcy, są zawarte w normie sankcjonow...

Definicja Formalna (Niemcy, Francja)

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Definicja Formalna (Niemcy, Francja): III WINA II BEZPRAWNOŚC I USTAWOWA OKREŚLONOŚĆ CZYNU ZABRONIONEGO Definicja materialna (Polska): IV WINA III SPOŁECZNA SZKODLIWOŚĆ CZYNU W STOPNIU WIĘKSZYM NJIZ ZNIKOWMY (element materialny) II BEZPRAWNOŚC I USTAWOWA OKREŚLONOŚĆ CZYNU ZABRONIONEGO Element pod...