Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - strona 131

Historia prawa karnego - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

08.10.2012 HISTORIA Ustawodawstwo karne przedrozbiorowe - początek historii prawa karnego Ustawodawstwo karne w okresie rozbiorów - funkcjonowały różne systemy prawne (węgierski, austriacki, niemiecki, rosyjski) 1919 - powołanie komisji kodyfikacyjnej do spraw reformy prawa karnego (kierownikiem...

Źródła prawa konstytucyjnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

INNE ŹRÓDŁA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO Ustawa konstytucyjna - ta sama moc prawna, ten sam tryb uchwalenia i zmiany. Z reguły regulują wąskie kwestie materii konstytucyjnej: stanowią nowelizację istniejącej konstytucji (technika inkorporacji - nie jako poprawka jak w USA, tylko jako integralna część, ...

Unit 3- słowka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Piotr Woryma
 • Prawniczy język angielski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1631

UNIT 3 Book- zarezerwować Hire- wynająć Offer- oferta Acceptance- zgoda Offeror- oferent Precedent- precedent Case- przypadek, sprawa Conract- kontrakt Obliged- zobowiązany Unconditional- bezwarunkowy Doubt- wątpliwość No good Suitable-odpowiedni, właściwy Parties- strony umowy Disp...

Anarchizm - Godwin

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1960

Anarchizm - doktryna, jej odmiany i przedstawiciele Anarchizm : źródła. Ogólna charakterystyka : anarchizm rozwijał się odmiennym nurtem niż pozostałe idee robotnicze, choć w wielu kwestiach nawiązywał do podstaw ideowych socjalizmu (anarchizm...

Prawo natury po 1945

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2219

Pozytywizm prawniczy (Austin). tradycja pozytywizmu anglosaskiego : John Austin : (1790-1859), angielski prawnik - adwokat, profesor Uniwersytetu Londyńskiego, „ojciec” pozyty...

Autorytaryzm, Komunitaryzm, Libertarianizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2275

Pojęcie autorytaryzmu. Doktryny autorytarne : W okresie międzywojennym obok ideologii komunistycznych, faszystowskich, pojawiły się również ideologie autorytarne, bazujące jak pozostałe na kryzysie systemu parlamentarno-demokratycznym. cechy charakterystyczne doktryn autorytarnych : głoszono h...

Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1603

Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności Jeremy Bentham : (1748-1832), angielski filozof i prawnik, reprezentant „nieskazitelnego” liberalizmu, autor m.in.: „Fragmentu o rządzie”, „Kodeksu konstytucyjnego”. poglądy Benthama : odrzucał i...

Burke, Constant, Bernstein, Mill - poglądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

Edmund Burke Ewolucyjny konserwatyzm. Burke : ( str. 202 ) Edmund Burke : (1729-1797), postać bardzo konserwatywna, był angielskim filozofem, publicystą i mężem stanu, jego działalność wiąże się z okresem przedrewolucyjnym. poglądy Burke'...

Keynesizm, Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa, Liberalizm - Hayek

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1421

Keynesizm. John Maynard Keynes (1883-1946) był twórcą Banku Odbudowy autor teorii 'ogólna reoria zatrudnienia,procentu i pieniądza; Keynes tworzy formułę, chce rozwiązać problemy społeczne, chce dokonać sprawiedliwszego podziału dóbr nie likwidując własności prywatnej zakwestionował pdst tezę ...

Leninizm

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1246

Leninizm Ideologia komunizmu - leninowska wersja marksizmu(leninizm) : Włodzimierz Iljicz Uljanow - Lenin : (1870-1924), jeden z najważniejszych ideologów socjalizmu, urodził się w Symbirsku, w rodzinie urzędnika, jego brat - Aleksander, zosta...