Miejsce popełnienia czynu zabronionego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Miejsce popełnienia czynu zabronionego - strona 1 Miejsce popełnienia czynu zabronionego - strona 2 Miejsce popełnienia czynu zabronionego - strona 3

Fragment notatki:


Miejsce popełnienia czynu zabronionego - art. 5 - zasada terytorialności * terytorium RP
obszar lądowy w granicach administracyjnych kraju
wody śródlądowe
morze wewnętrzne - wszystkie zatoki i wszystkie porty
morskie wody - 12 mil morskich od brzegu morza, 1852 km
90 km nad obszarem kraju, także dot. terytorium morskiego; w głąb do jądra ziemi)
* polski statek wodny lub powietrzny - polska bandera, zarejestrowany w Polsce
- art. 6 par 2 - 1. Miejsce działania sprawcy, 2. Miejsce zaniechania działania, do którego było się zobowiązanym, 3. Miejsce nastąpienia skutku stanowiącego znamiona czynu zabronionego, 4. Miejsce, gdzie skutek nie nastąpił, ale miał nastąpić według zamiaru sprawcy - teoria wszędobylstwa (istotny nie tylko czas działania i zaniechania, a także miejsce gdzie nastąpił skutek lecz gdzie miał nastąpić)
* trzeba brać pod uwagę wszystkie okoliczności i skutki
* organy ścigania muszą powziąć podejrzenie, że na terytorium jej właściwości miejscowej mógł zostać popełniony czyn zabroniony (gdyby ograniczyć teorię wszędobylstwa to organy nie mogłyby niekiedy powziąć żadnych działań)
* będzie 1 postępowanie, ale aktualizują się różne organy ścigania
KAZUSY 2 Kazus nr 1 - art. 6 par 2 - Lublin (miejsce działania sprawcy), Warszawa (miejsce gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego według zamiaru sprawcy miał nastąpić)
- Kraków i Puławy - to nie jest miejsce popełnienia przestępstwa Kazus nr 4 Czas popełnienia czynu zabronionego (zabójstwa)
- 23.40 - wsypanie leków do drinka - moment nastąpienia skutku nie jest istotny
Miejsce
- Niemcy
Odpowiedzialność karna na podstawie kodeksu
- z 97, chyba że przepisy z 69 będą względniejsze dla sprawcy (art. 4 par 1)
rozciągnięcie obowiązywania polskiej ustawy karnej na czyny popełnione za granicą - Rozdział 13 (art. 109-113)
art. 109 w związku z art. 111 par 1 - wymóg podwójnej przestępczości
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTĘPSTWA POPEŁNIONE ZA GRANICĄ (Rozdział 13 KK)
- Polak
* art. 109 w związku z art. 111 par 1 - odpowiada pod warunkiem, że w miejscu popełnienia przestępstwa czyn jest także zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą ustawę, np. aborcja (Holandia a Polska), niewielka ilość narkotyku (Czechy a Polska) - wymóg podwójnej przestępczości
- jeżeli nie byłoby tego wymogu to doszłoby do absurdalnej sytuacji - Polak musiałby przestrzegać prawa polskiego, a nie prawa obowiązującego w miejscu, do którego się udał
* art. 109 w związku z art. 111 par 3 - polski funkcjonariusz publiczny dopuszcza się za granicą czynu w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej; np. potrącenie przez polskiego dyplomatę osoby pieszej - nieistotne czy czyn ten jest przestępstwem w kraju, w którym on się znajduje


(…)

… podwójna przestępczość; np. obrażenie konsula przez Turka
* art. 113 - cudzoziemiec znajduje się w Polsce, przestępstwo co do którego ścigania Polska ma obowiązek na podstawie umowy międzynarodowej albo przestępstwo określone w Rzymskim Statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, np. przestępstwo ludobójstwo (Polak za granicą) - bez względu na to czy w miejscu popełnienia przestępstwa czyn…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz