Uniwersytet Gdański - strona 84

Analiza wiersza Czesława Miłosza "Portret grecki", referat

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Justyna Rybka
 • Poetyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5964

Portret Grecki. Plik zapisany jest w formacie DOC i zawiera 3 strony. Dokładna tematyka notatki jest następująca: utwór portret grecki, wyznaniem samego poety, podmiot liryczny, liryka bezpośrednia, Czesław Miłosz, adresat utworu, sytuacja ...

Barok, wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Iwanowska
 • Literatura i kultura Karaimów polskich
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4263

Dokładna tematyka notatki jest następująca: barok, faza wstępna polskiego baroku, faza ofensywna, faza szczytowa, faza zanikowa, nurty w literaturze baroku, nurt poezji metafizycznej, nurt poezji ziemiańskiej, nurt głoszący pochwałę urody, życia i świata, nurt ziemiańsko-plebejski, zjawiska w poety...

Renesans, wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Iwanowska
 • Historia muzyki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2625

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Krzysztof Szydłowiecki, Jan Lubrański, Erazm Ciołek, Piotr Tomicki, Paweł z Krosna, Jan z Wiślicy, Jan Dantyszek, Andrzej Krzycki, Mikołaj Hussowski, Klemens Janicki Kochanowski, Górnicki, Zygmunt I...

średniowiecze w Polsce, wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Iwanowska
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3157

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Kronika Polska Galla Anonima, Marcin Kromer, Gallus, Bolesława Krzywoustego, Papież Innocenty, Skład Apostolski, Pozdrowienie Anielskie, Księga Henrykowska, Bogurodzica, Kazania Świętokrzyskie, Kazania Gnieźnieńskie, Psałterz Puławski, Biblia Królowej Zof...

Systematyka roślin zalążkowych (ćwiczenia)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Joanna Mytnik-Ejsmont
 • Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3864

Cwiczenia prowadziła dr Joanna Mytnik-Ejsmont. Notatka składa się z 7 stron zapisanych w formacie docx. W notatce zostało krótko scharakteryzowane następujące rośliny zalążkowe: Aneurophytophytina (rzędy: Aneurophytales, Archeopteriales), Nagozalążkowe ? Gymnospermae: podgromada Cycadophytina (nago...

Typy siedliskowe lasów(wykłady)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ryszard Markowski
 • Biotechnologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3059

Wykład, z którego jest niniejsza notatka, prowadził dr Ryszard Markowski. Dotyczył on przedmiotu funkcjonowanie biotopów lądowych, a jego tematem były typy siedliskowe lasów. Cała notatka składa się z 2 stron, zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: biotop, ekos...

Siedlisko ekologii dynamicznej(wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ryszard Markowski
 • Biotechnologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3542

Wykład, z którego jest niniejsza notatka, prowadził dr Ryszard Markowski. Dotyczył on przedmiotu funkcjonowanie biotopów lądowych, a jego tematem było siedlisko ekologii dynamicznej. Cała notatka składa się z 3 stron, zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: zaso...

Charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze(wykłady)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ryszard Markowski
 • Biotechnologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4879

Tematem tego wykładu była charakterystyka gleby - procesy glebotwórcze. Notatka liczy sobie 5 stron, które są zapisane w formacie docx. W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: pojęcie gleby, gdzie i przy udziale jakich czynników tworzy się gleba, funkcje gleby, budowa gleby, co się d...

Morfologia gleb - skały osadowe (wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ryszard Markowski
 • Biotechnologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3892

Tematem tego wykładu była morfologia gleb - skały osadowe. Notatka liczy sobie 3 strony, które są zapisane w formacie doc. W notatce tej zostały opisane następujące zagadnienia: skały osadowe okruchowe luźne, minerały pierwotne, wietrzenie skał i minerałów, rodzaje wietrzenia, minerały ilaste, odkr...

Procesy tworzenia się gleb (Wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ryszard Markowski
 • Biotechnologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 4480

Temat ten został poruszony na wykładzie z przedmiotu funkcjonowanie biotopoów lądowych, który prowadził dr Ryszard Markowski. Notatka składa się z 5 stron zapisanych w formacie doc. W notatce tej zostały opisane takie zagadnienia jak: wymywanie, przemywanie, poziom wzbogacania, proces brunatnienia,...