Uniwersytet Gdański - strona 85

SYSTEMATYKA GLEB POLSKI (wykład)

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ryszard Markowski
 • Biotechnologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 5971

Temat ten został poruszony na wykładzie z przedmiotu funkcjonowanie biotopoów lądowych, który prowadził dr Ryszard Markowski. Notatka składa się z 4 stron zapisanych w formacie doc. W notatce tej zostały opisane takie zagadnienia jak: cechy i właściwości gleb brane pod uwagę przy tworzeniu systemat...

Prezentacja o liczbie Pi po angielsku

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Małgorzata Kwiatek
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2527

Prezentacja jest na temat liczby Pi i jest w języku angielskim. Notatka zawiera sposoby obliczania liczby Pi. (…) … Wisława Szymborska wrote a poem about π, and here is an excerpt:[109] The caravan of digits that is pi does not stop at the edge of the page, but runs off the table and into the ai...

Spread between Greek and German Bonds

 • Uniwersytet Gdański
 • Francesca Gagliardi
 • Rynek finansowy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 2611

spread between Greek and German Bonds during Financial Crisis 2007. Przedmiot: Financial Markets realizowany na University of Hertfordshire, United Kingdom. Był to projekt grupowy. Ocena otrzymana za projekt: 5 Task Towards the end of 2009 there h...

Ćwiczenia z literatury oświecenia

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Magdalena Toczyńska
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2807

jpg. Notatka zawiera omówienie poniższych zagadnień: Wojciech Bogusławski, Cud mniemany czyli krakowiacy i górale, biografia Wojciecha Bogusławskiego, dorobek, twórczość, opera Cud mniemany czyli krakowiacy i górale, opis akcji, premiera, wnioski z d...

Wykłady z psychologii

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Lucyna Bobkowicz-Lewartowska
 • Psychologia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2408

Wykłady z psychologii, które przeprowadziła dr Lucyna Bobkowicz-Lewartowska na Uniwersytecie Gdańskim. Notatka składa się z 5 czytelnych skanów zapisanych w formacie JPG. Dokładna tematyka notatki jest następująca: zaburzenia u dzieci, zaburzenia wykraczające poza ramy rozwojowe, ADHD, przyczyny ADH...

Charakterystyka płazów (wykłady)

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Wojciech Kosmalski
 • Zoologia kręgowców
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4599

Zoologia kręgowców jest to przedmiot, z którego pochodzą nieniejsze notatki. Przedmiot prowadził mgr Wojciech Kosmalski. Materiał składa się z 9 skanów (jpg). W notatce tej zostały opisane takie zagadnienia jak: oddychanie u płazów,

Wiedza o komunikacji językowej - materiały z całego przedmiotu

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Bożena Matuszczyk
 • Wiedza o komunikacji językowej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3290

materiał zawiera odręczne notatki z przedmiotu wiedza o komunikacji językowej prowadzonego przez prof. dr. hab. Bożenę Matuszczyk. Zakres materiału, poruszony w tych notatkach, jest następujący: akt m...

Ethos rycerski w twórczości Mickiewicza

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Marek Kazimierczyk
 • Romantyzm
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2268

Praca porusza zagadnienia dotyczące życia i twórczości Adama Mickiewicza: odwołania do średniowiecza, rycerskość według Mickiewicza. W notatce omawiane są utwory takie jak: Ballady i romanse, Grażyna, Konrad Wallenrod, Mieszko, książę Nowogródka, Żywilla. Uniwersytet Gdański Wydział Filologiczn...

Finanse samorządu terytorialnego a finansowania działalności JST

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2149

Źródła finansowania działalności jst Fundusze publiczne wspierające realizację zadań JST zgodnie z regulacjami ustawy o dochodach JST Fundusze prywatne wspierające realizację zadań JST: obligacje i inne papiery wartościowe, kredyty, pożyczki, leasing, factoring, zobowiązania Fundusze hybrydowe: par...

Finanse samorządu terytorialnego.Procedura budżetowa w JST

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maria Jastrzębska
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1631

Procedura budżetowa w JST Uwarunkowania wewnętrzne procedury budżetowej w JST: Wielkość JST Wypracowane formy dialogu między mieszkańcami a organami JST Tożsamość terytorialna mieszkańców Uwarunkowania historyczne Aktywność i poziom kwalifikacji pracowników