Uniwersytet Gdański - strona 83

POLITOLOGIA socjologia - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jakub Potulski
 • Socjologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2653

Pojęcia poruszane w tejże notatce są nasepujące: wiedza potoczna, wiedza naukowa, nauka, naukowe podejście do zjawisk społecznych, Comte, Durkheim ?Samobójstwo?, społeczeństwo, cechy społeczeństwa, nominalizm, realizm, holizm, redykcjonizm, człowiek, R.E.Park, teorie socjologiczne, teoria funkcjona...

POLITOLOGIA socjologia - ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jakub Potulski
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 3003

Dr Jakub Potulski prowadził ćwiczenia z przedmiotu socjologia, z którego to jest niniejsza notatka. Składa się ona z 11 stron zapisanych w formacie docx. W notatce tej pojawiły się takie kwestie jak: polityka w filozofii wg Platona, Arystotelesa, Machiavelliego, Hobbesa, Lockego,

POLITOLOGIA Europejska Konwencja Praw Człowieka - referat

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jerzy Solański
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 168
Wyświetleń: 4935

Europejska Konwencja Praw Człowieka jest tematem referatu z przedmiotu prawa socjalne i ochrona praw człowieka, który prowadził dr Jerzy Solański. Referat składa się z 6 stron zapisanych w formacie doc. W referacie pojaw...

POLITOLOGIA komunikacja społeczna i masowa - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Waldemar Tłokiński
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3143

Poruszone zostały w niej następujące zagadnienia: poziomy komunikacji, czym jest komunikat, komunikacja niewerbalna, akty komunikowania się, gestykulacja, wyraz mimiczny twarzy, dotyk i kontakt fizyczny, wygląd fizyczny ciała, dźwięki pozalingwistyczne, kanał wokalny, spojrzenie, kontakt wzrokowy, ...

POLITOLOGIA Wstęp do nauki o polityce - ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Grzegorz Ignaczewski
 • Nauka o polityce
Pobrań: 224
Wyświetleń: 4368

Mgr Grzegorz Ignaczewski prowadził ćwiczenia z przedmiotu wstęp do nauki o polityce, z którego to jest niniejsza notatka. Składa się ona z 11 stron zapisanych w formacie pdf. Są to skany notatki, pismo jest odręczne, czytelne. W notatce poruszone zostały następujące kwestie: system przedstawicielski...

POLITOLOGIA integracja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Aleksandra Kosińska
 • Integracja europejska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4375

Ponadto w notatce opisane zostały takie zagadnienia jak: strefa wolnego handlu, niepełna unia celna, unia celna, niepełny wspólny rynek, wspólny rynek, unia ekonomiczna, unia monetarna, unia ekonomiczno-walutowa, unia polityczna, peł...

DZIENNIKARSTWO Przyszłość prasy drukowanej - referat

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jan Kreft
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 3563

Przyszłość prasy drukowanej to temat niniejszego referatu. Był on przygotowany na przedmiot dziennikarstwo prasowe, który prowadził dr Jan Kreft. Referat składa się z 7 stron i jest zapisany w formacie docx. W referacie tym pojawiają się znastępujące zagadnienia: zagrożenie ze strony Internetu, pras...

DZIENNIKARSTWO Polski system medialny a systemy medialne Wielkiej Bryt...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jan Kreft
 • Polski System Medialny
Pobrań: 854
Wyświetleń: 9548

Temat referatu brzmiał: Polski system medialny a systemy medialne Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji. Referat ma 14 stron zapisanych w formacie doc. W referacie tym pojawiają się następujące zagadnienia: liberalny system medialny w Wielkiej Brytanii, rynek dzienników ogólnokrajowych w Wielkiej Br...

DZIENNIKARSTWO Czy media powinny być finansowane ze środków publicznyc...

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jan Kreft
 • Polski System Medialny
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2975

Temat referatu brzmiał: Czy media powinny być finansowane ze środków publicznych. Referat ma 7 stron zapisanych w formacie doc. W referacie tym pojawiają się następujące zagadnienia: postawy ideologiczne i ustrojowe pojawiające się jako wizje przyszłości mediów, rynek jako mechanizm zaspokajania po...

Gabriel Korbut, referat nauki pomocnicze

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Elżbieta Piotrowska
Pobrań: 357
Wyświetleń: 4508

Referat nt. Gabriela Korbuta, jego dzieła (tzw. Stary Korbut) oraz kontynuacji (tzw. Nowy Korbut) na przedmiot Nauki pomocnicze, który przeprowadziła dr Elżbieta Piotrowska na Uniwersytecie Gdańskim. Notatka składa się z pięciu stron zapisanych w formacie .doc. Dokładna tematyka notatki jest następu...