DZIENNIKARSTWO Polski system medialny a systemy medialne Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1372
Wyświetleń: 10598
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DZIENNIKARSTWO Polski system medialny a systemy medialne Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji - referat - strona 1 DZIENNIKARSTWO Polski system medialny a systemy medialne Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji - referat - strona 2 DZIENNIKARSTWO Polski system medialny a systemy medialne Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji - referat - strona 3

Fragment notatki:

Temat referatu brzmiał: Polski system medialny a systemy medialne Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji. Referat ma 14 stron zapisanych w formacie doc. W referacie tym pojawiają się następujące zagadnienia: liberalny system medialny w Wielkiej Brytanii, rynek dzienników ogólnokrajowych w Wielkiej Brytanii, media elektronicze w Wielkiej Brytanii, transmisja satelitarna, British Sky Broadcasting, ustawy medialne na brytyjskim rynku mediów elektronicznych, pluralistyczny system dualny systemu medialnego w Niemczech, rozwój prasy w Niemczech, prasa abonamentowa, układy radiowo-telewizyjne, stacje komercyjne w Niemczech, system medialny Szwecji, rynek prasy w Szwecji, dziennik Metro, komercyjne radio w Szwecji, telewizja w Szwecji, polityka medialna Szwecji, rynkowy system mediów w Polsce, oligopol na rynku polskich czasopism, radio i telewizja w Polsce, polski model systemu medialnego

Polski system medialnya systemy medialne Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwecji
Współczesne instytucje medialne stanowią istotny element szerszych systemów funkcjonujących w Europie od kilkudziesięciu lat. Na przestrzeni dziesięcioleci nastąpił znaczny rozwój owych podmiotów, które na trwałe wpisały się w krajobraz medialny kontynentu. Instytucje medialne w każdym z krajów posiadają swoje charakterystyczne cechy wynikające z oddziaływania czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych i religijnych. Duże znaczenie ma też forma własności, kultura polityczna danego kraju czy grupy interesu i lobbing.
Charakterystyczne dla krajów europejskich jest działanie podmiotów medialnych w ramach systemu państwa demokratycznego. Ponadto, zarówno publiczne, jak i prywatne instytucje medialne funkcjonują w warunkach gospodarki kapitalistycznej, więc jedne i drugie muszą konkurować na rynku. Kształtując politykę medialną, politycy muszą rozstrzygać, czy media mają być instytucjami kulturalnymi wytwarzającymi dobra i wartości intelektualne, czy raczej przedsiębiorstwami. Granicy pomiędzy tymi dwoma ujęciami nie da się jednak jednoznacznie wskazać, gdyż każda instytucja medialna jest po części jednym i drugim. Czynnik polityczny i ekonomiczny ma wpływ zarówno na media publiczne, jak i komercyjne. Tworzy między innymi zasady ich funkcjonowania w państwie. Jedyną różnicą jest natężenie wpływu polityki i gospodarki w zależności od rodzaju medium.
Własność mediów wyznacza kierunek i sposób ich funkcjonowania oraz rolę mediów w społeczeństwie. Wpływa też na możliwość ewentualnej manipulacji. Właściciele instytucji medialnych mogą wpływać na treści medialne. Motywy takich nacisków mogą być polityczne, ideologiczne, pers olane czy komercyjne. Na charakter dziennikarstwa oraz treści przekazywanych w mediach wpływa też koncentracja mediów, która może zaburzać konkurencję poprzez powstawanie silnych instytucji kontrolujących wielkość danego rynku.
Modelowym przykładem działalności instytucji medialnych jest Wielka Brytania zaliczana do tak zwanego liberalnego systemu medialnego. Nie oznacza to jednak, że dominują tu media komercyjne.
Środki masowego przekazu odgrywają na Wyspach Brytyjskich rolę szczególną. Przywiązanie Brytyjczyków do rodzimych instytucji medialnych widać chociażby w tym, że znaczną część wolnego czasu poświęcają oni na oglądaniu telewizji, w imponującej liczbie działających na terenie kraju stacji radiowych czy niemałych kwotach przeznaczanych na zakupy gazet i czasopism oraz ich wysokich nakładach. Ustalona w społeczeństwie Zjednoczonego Królestwa hier

(…)

… można na trzy grupy: gazet prestiżowych, gazet tak zwanej średniej półki oraz gazet popularnych. W pierwszej grupie znajdują się takie tytuły, jak The Guardian, Daily Telegraph, Financial Times, The Times, The Independent oraz wydania niedzielne: The Sunday Times, The Observer, Sunday Telegraph, The Independent on Sunday. Do drugiej grupy należą Daily Mail i Daily Express oraz ich niedzielne odpowiedniki: Mail…
… nadawcy: Program 1. i Program 3. Pod względem ustawodawstwa, polski model systemu medialnego wzorowany jest na modelu francuskim. Chodzi tu przede wszystkim o instytucję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którą porównać można do francuskiej Najwyższej Rady Audiowizualnej. Zwraca jednak uwagę fakt, że KRRiT jest inaczej usytuowana w systemie organów państwa niż jej francuski odpowiednik…
… jest w częstotliwości 1-2 razy w tygodniu. Dominuje prasa lokalna - jedynie dwa tabloidy i jeden magazyn biznesowy mają zasięg ogólnokrajowy.
Rynek prasy w Szwecji podzielić można więc na cztery segmenty:
codzienne metropolitalne gazety, wydawane w Sztokholmie, Göteborgu i Malmö, czyli trzech największych miastach kraju; ukazują się one siedem razy w tygodniu i w większości są prenumerowane; największe z nich to Dagens Nyheter, Göteborgs - Posten i Sydsvenska Dagbladet,
tabloidy wydawane codziennie, siedem dni w tygodniu, w największych miastach: Aftonbladet i Expressen; szwedzkie bulwarówki mają jednak zdecydowanie mniej sensacyjny charakter, niż prasa tego typu w innych krajach europejskich,
prasa lokalna i regionalna, która ukazuje się 6 razy w tygodniu, a większość jej nakładu jest prenumerowana…
…, te z dodawanym tygodniowym programem telewizyjnym.
Wśród wydawców prasy codziennej kluczową rolę odgrywa dwóch: Axel Springer i Agora. Ten pierwszy, znany wcześniej w Polsce jako wydawca czasopism, wydaje najchętniej czytany obecnie codzienny tabloid Fakt, był też wydawcą opiniotwórczego Dziennika. Dwaj inni potentaci, Polskapresse i Orkla (zastąpiona w 2006 roku przez spółkę Media Regionalne należącą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz