DZIENNIKARSTWO Czy media powinny być finansowane ze środków publicznych - referat

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3024
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
DZIENNIKARSTWO Czy media powinny być finansowane ze środków publicznych - referat - strona 1 DZIENNIKARSTWO Czy media powinny być finansowane ze środków publicznych - referat - strona 2 DZIENNIKARSTWO Czy media powinny być finansowane ze środków publicznych - referat - strona 3

Fragment notatki:

Temat referatu brzmiał: Czy media powinny być finansowane ze środków publicznych. Referat ma 7 stron zapisanych w formacie doc. W referacie tym pojawiają się następujące zagadnienia: postawy ideologiczne i ustrojowe pojawiające się jako wizje przyszłości mediów, rynek jako mechanizm zaspokajania potrzeb, idea komercyjnych mediów jako najbardziej właściwych, idea publicznych mediów, sposoby finansowania publicznych nadawców, finansowanie nadawców publicznych w wybranych krajach europejskich, ograniczenia dla publicznych nadawców, władze państwowe a publiczni nadawcy, przychody TVP. Referat został napisany na podstawie 12 pozycji książkowych, między innymi takich jak: Karol Jakubowicz Media Publiczne. Początek końca czy nowy początek, Media publiczne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość, [red.] Janusz W. Adamowski, Lech Jaworski, Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL, Alicja Jaskiernia Publiczne media elektroniczne w Europie, Tadeusz Skoczek Między misją a komercją, Tadeusz Skoczek Media publiczne w Polsce, Lucy Küng-Shankleman Inside the BBC and CNN: managing media organizations, Michael P. McCauley, Eric E. Peterson, B. Lee Artz Public broadcasting and the public interest, Wendy Van den Broeck, Jo Pierson Digital Television in Europe, House of Commons, Culture, Media and Sport Committee BBC Commercial Operations. Michael Scriven, Monia Lecomte Television broadcasting in contemporary France and Britain, Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993 Nr 7 poz. 34).

Czy media powinny być finansowaneze środków publicznych
Dyskutując o kwestiach sposobu finansowania mediów publicznych, zarządzania nimi, ich upolitycznienia i komercjalizacji zauważyć należy, że debata wykracza daleko poza te najczęściej poruszane tematy. Jest to w istocie debata o roli państwa i sektora publicznego w zaspokajaniu potrzeb jednostek i całego społeczeństwa oraz o ideowym i kulturowych fundamencie owego społeczeństwa. Tak więc, wyróżnić możemy trzy główne postawy ideologiczne i ustrojowe pojawiające się, jako wizje przyszłości tychże mediów.
Zgodnie z pierwszą, wyrażaną przez zwolenników ideologii neoliberalnej, jedynie rynek może być właściwym mechanizmem zaspokajającym potrzeby tak indywidualne, jak i społeczne, a ingerencja sektora publicznego czy państwa w ogóle jest jak najbardziej niepożądana. Tym samym media publiczne powinny zostać zlikwidowane, jako oczywisty i wyraźny przykład interwencjonizmu państwowego na rynku medialnym. I choć trudno przytoczyć tego typu poglądy wyrażane wprost, to odnaleźć można publikacje i wypowiedzi wyraźnie się do nich zbliżające, jak choćby wypowiedź Johna Whittingdale'a, rzecznika ds. kultury brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Wyrażając swój stosunek do BBC, stwierdził: „jako konserwatysta i zwolennik wolnego rynku, poprę znacjonalizowaną instytucję tylko wtedy, gdy będę przekonany, że jest to jedyna droga do osiągnięcia danego celu”. Trzeba jednak zauważyć, iż część głosów popierających likwidację mediów publicznych ma swoje źródła w rozległych kampaniach, nierzadko o charakterze propagandowym, zmierzających do upowszechnienia się pewnej wizji ładu społecznego. Przykładem takiej kampanii niech będzie koncern Ruperta Murdocha News Corp. i brytyjskie gazety do niego należące, które stale atakują BBC.
Druga postawa, którą opisać można hasłem „liberalizmu z ludzką twarzą”, opiera się na przekonaniu, o komercyjnych mediach, jako najbardziej właściwej i naturalne

(…)

… jej komercyjne ramię, BBC Worldwide, spółka szeroko zakrojona na działalność rynkową zarówno w kraju, jak i za granicą. Obejmuje ona należące do niej kanały telewizyjne, działalność wydawniczą, rozrywkę, produkcję i sprzedaż programów. Wszelkie działania, własne i wspólne, prowadzone są dla uzyskania przychodów z tytułu praw autorskich do audycji BBC. BBC Worldwide nadaje za granicę 40 tysięcy godzin programu…
… przygotowania się do funkcjonowania na nowym, konkurencyjnym rynku mediów. Po 1989 roku przestały obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi budżet państwa wyrównywał deficyty Radiokomitetu praktycznie automatycznie, co spowodowało jego kłopoty finansowe i konieczność zaciągania kredytów. W tym czasie jednak następował coraz bardziej dynamiczny rozwój reklamy, której Telewizja Polska, jako wówczas jedyna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz