Uniwersytet Gdański - strona 82

Elektrody - krótka definicja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wiesława Łaba
 • Fizyka współczesna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Elektrody emitowane sa z katody i biegna one do anody. Elektorony które dotarly do anody powodują ze powstaje coraz więcej pradu anodowego. Na drodze katoda -siatka predkosc elektronow wzrasta co powoduje ze elektrony zderzają się z cząsteczkami rt...

Pytania z egzaminu Audyt wewnętrzny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Filip Wiatrowski
 • Audyt wewnętrzny
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

Pytania AUDYT WEWNĘTRZNY ( takie trochę dziwne ale szybko pisałam) Co umożliwia ocenę ryzyka wg wagi - odp analiza ryzyka W którym roku w Polsce zaczął się obowiązek audytu wewnętrznego wg norm - odp 2004 roku Definicja audytu wewnętrz...

Geny- opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teofil Szczepanowski
 • Podstawy genetyki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1575

Notatka porusza między innymi zgadanienia takie jak: geny znajdujące się w chromosomach płci warunkujące wykształcenie płci osobnika, ale także innych cech takich np. jak u człowieka zdolność widzenia barw lub krzepliwość krwi. Gdy resesywny gen danej cechy występuje u mężczyzn w

Ubezpieczenia zyciowe

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Rafał Janczak
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: W ubezpieczeniach na życie ubezpieczeniu podlegają 2 podstawowe rodzaje ryzyka : śmierć ubezpieczonego i dożycie określonego w

Wyznaczanie momentu bezładności bryły sztywnej wahad_a Oberbecka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Bryła sztywna – ciało, które pod działaniem sił nie ulega odkształceniom, tzn. odległość dwóch dowolnych punktów takiego ciała pozostają stałe. Momentem bezwładności I bryły względem danej ...

Wyznaczanie momentu bezwładności bryły sztywnej - wahadło

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

Notatka porusza między innymi zagadnenia takie jak: Podczas ruchu obrotowego wszystkie punkty ciała zataczają okręgi prostopadłe do osi obrotu wyznaczonej przez środki tych okręgów. Przy obrocie bryły sztywnej promienie wodzące oraz wszystkie...

Zadanie-interferencja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Notatka porusza miedzy innymi zagadneinia takie jak: Soczewką nazywamy bryłę z przezroczystego materiału ograniczoną powierzchniami kulistymi, parabolicznymi lub walcowymi. W praktyce stosuje się najczęściej powierzchnie kuliste. Soczewki mogą mie...

Pojęcia na egzamin z podstaw translatoryki

 • Uniwersytet Gdański
 • Podstawy translatoryki
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3325

Dotyczy różnych aspektów bycia tłumaczem (tłumacz jako odbiorca potencjalny, tłumacz jako pośrednik, wymagania i kompetencje tłumacza, ograniczenia tłumacza). Mowa także o jednostkach tłumaczenia – jednostki językowe, części wyodrębniane w tekście dla celów praktycznych, właściwe jednostki tłumacze...

Historia mediów i dziennikarstwa - wykłady

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Wiktor Pepliński
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 763
Wyświetleń: 6818

Ponadto w notatce zostały zawarte takie kwestie jak: system prasy w Polsce 1795-1918, zabór rosyjski, prasa tajna, zabór pruski, pruska ustawa prasowa, Gazeta Grudziądzka, Wiktor Kulerski, prasa na Pomorzu, kształtowanie się zawodu dziennikarza, parnas dziennikarski, prasa europejska w drugiej poło...

POLITOLOGIA Ekonomia - wykłady, ćwiczenia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Małgorzata Leszczyńska
 • Ekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3451

Ponadto w notatce pojawiają się też takie zagadnienia jak: skale podatkowe, cechy podatków, podział podatków, efekt wypierania, automatyczny stabilizator koniunktury, pieniądz, funkcje pieniądza, cechy pieniądza, rodzaje pieniądza, system bankowy, Bank Centralny, popyt na