Typy siedliskowe lasów(wykłady)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3192
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy siedliskowe lasów(wykłady) - strona 1 Typy siedliskowe lasów(wykłady) - strona 2 Typy siedliskowe lasów(wykłady) - strona 3

Fragment notatki:

Wykład, z którego jest niniejsza notatka, prowadził dr Ryszard Markowski. Dotyczył on przedmiotu funkcjonowanie biotopów lądowych, a jego tematem były typy siedliskowe lasów. Cała notatka składa się z 2 stron, zapisanych w formacie doc. W notatce zostały opisane następujące zagadnienia: biotop, ekosystem, siedlisko, typ siedliskowy lasu, charakterystyka boru suchego, bor świeżego, boru wilgotnego, oru bagiennego, boru mieszanego bagienngo, lasu mieszanego świeżego, lasu świeżego

Biotop- życie+ miejsce, zespół abiotycznych warunków środowiska w konkretnym ekosystemie [inaczej abiotyczne środowisko konkretnej biocenozy], powstający przez specyficzne przekształcenia siedliska przez biocenozą danego ekosystemu oraz wcześniejszych ekosystemów procesu sukcesji.
W ekologii zwierząt biotop może oznaczać środowisko życia określonego organizmu np. orła bielika, zająca, łososia, obejmuje również biotyczne czynniki, przede wszystkim rośliny i ich zbiorowiska. Ekologii roślin używa się raczej terminu siedliska np. las, torfowisko przejściowe.
- ekosystem= biotop+ biocenoza; w sensie biocenozy, to każdy wycinek przyrody, który stanowi naturalną całość i w którym zachodzi stała wymiana materii pomiędzy organizmami i nieożywioną częścią środowiska.
- fizjocenoza- zbiór różnych ekosystemów ( ponad ekosystemalna jednostka)
- kompleks krajobrazowy
- siedlisko- ( w ekologii ogólnej i ekologii zwierząt); siedlisko jakiegoś organizmu, populacji biocenozy jest to ich miejsce życia, czyli miejsce, w którym daną jednostkę biologiczną można znaleźć ( tzw. adres)
- siedlisko leśne- zespół względnie trwałych czynników klimatycznych, topograficznych, wodnych i glebowych stwarzających warunki dla życia lasu.
Typ siedliskowy lasu:
Powierzchnie leśne o zbliżonych warunkach siedliskowych, wynikających z żyzności gleb, wilgotności, podobieństwa cech klimatu, ukształtowania terenu i jego budowy geologicznej.
Obszary należące do tego samego typu siedliskowego lasu wykazują podobną zdolność produkcyjną i przydatność dla hodowli lasu.
Bór suchy: Bs
Siedlisko skrajnie ubogie i suche
Utwory piaszczyste bez CaCO3
Typ gleby: arenosole inicjalne, właściwe lub bielicowe
Próchnica: mor suchy
Woda gruntowa bardzo głęboko
Zbiorowisko roślinne: śródlądowy bór suchy, porosty głównie z rodzaju Cladonia- chrobotki.
Bór świeży: Bśw
Siedlisko ubogie, świeże
Brak CaCO3
Wpływ wody gruntowej słaby
Gleby bielicowe wytworzone w utworów piaszczystych
Próchnica moder lub mor
Zbiorowisko roślinne: suboceaniczny bór świeży, runo o charakterze krzewinkowym, jagoda, borówka
Bór wilgotny: Bw
Siedlisko ubogie
Wpływ wody gruntowej umiarkowany lub silny, długo pod powierzchnia gleby.
Gleby: glejobielicowe wytworzone z piasków
Brak CaCO3
Zbiorowisko roślinne: bażynowy bór nadmorski w podzespole wilgotnym, runo: krzewinki, wrzos, wrzosiec bagienny, mszaków niewiele
Bór bagienny: Bb
Gospodarka wodna typu bagiennego
Bezodpływowe zagłębienie
Gleba: torfowa lub torfowo- murszowa wytworzona z torfu wysokiego
Siedlisko oligotroficzne


(…)

… wpływem wody gruntowej i opadowej
Zawierają CaCO3
Gleby: brunatne lub płowe powstałe z glin zwałowych i piasków na glinach, utworów pylastych i ilastych, żyzne
Zbiorowisko roślinne: las dębowo- grabowy (grąd). Drzewostan wielogatunkowy dobrej jakości.
Symbole:
Typy ( podstawowa jednostka):
BRwy
RDb
RDw
Rodzja gleby (typ skały, na której powstał):
Qp- piaski zwałowe
Qp/g- piaski zwałowe na glinie
Qg…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz