Zróżnicowanie roślinne w Polsce - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zróżnicowanie roślinne w Polsce -  omówienie - strona 1 Zróżnicowanie roślinne w Polsce -  omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Zróżnicowanie zespołów:
lokalno - siedliskowe (ekologiczne): podzespoły, warianty
geograficzne: zespoły regionalne, odmiany geograficzne (rasy)
dynamiczne: fazy zespołów.
Ugrupowania roślin/ zbiorowiska roślinne nie mieszczące się w klasyfikacji fitosocjologicznej:
zespoły roślinne poddane silnej antropopresji, np. zarośla nadrzeczne z dominacją nawłoci kanadyjskiej
spontaniczne, lecz zupełnie nie powtarzalne kombinacje gatunków
inicjalne stadia sukcesji lub fazy degradacyjne o nieustalonym składzie gatunkowym
zbiorowiska roślinne, które w pełni są zamierzoną kombinacją gatunków.
Ekotony (np. między polem a lasem)
Ekokliny (np. las o charakterze pośrednim między borem, grądem a buczyną)
Zbiorowiska o jednolitej strukturze i wyrównanym składzie florystycznym, które mają w swoim składzie gatunki charakterystyczne różnych syntaksonów, np. uprawy topolowe.
Czynniki decydujące o zróżnicowaniu roślinności leśnej w PB:
czynniki pierwotne - skała macierzysta
czynniki wtórne - stosunki wodne
czynniki stabilizujące - procesy glebowe, typy gleb, reżim mikroklimatyczny, czynniki biotyczne
czynniki modyfikujące - wypieranie drzew, wpływ zwierząt roślinożernych, wymiana drzew, pierwotna produkcja i akumulacja
przemiany i stymulacja czynników - zmiana lokalnych stosunków wodnych, wzrost presji roślinożerców, czynniki antropogeniczne, inwazja świerka.
Zlodowacenie północnopolskie - 115 - 10 tys. (najmłodsze)
Zlodowacenie środkowopolskie - 3000 - 120 tys. (my jesteśmy w tej strefie)
Zlodowacenie podlaskie - 200 - 950 tys.
Zlodowacenie południowopolskie - 500 - 380 tys.
Polska ma lesistość największą w Europie (lasy 20%_ powierzchni ziemi
Częstotliwość występowania zespołów leśnych w Polsce:
Zespół leśny
% w powierzchni leśnej
% w powierzchni kraju
Bory sosnowe i mieszane bory sosnowe
7
2,06
Bory świerkowe i mieszane bory świerkowe
0,4
0,11
Acydofilne dąbrowy
0,66
0,18
Grądy
1
0,24
Buczyny
1
0,20
Jaworzyny
0
0,00
Łęgi
0,39
0,11
Olsy
0,34
0,09
Zjawisko wikaryzmu - zastąpienie zespołów na określonych typach siedlisk w różnych regionach geograficznych i różnych typach zasięgu roślin charakterystycznych, np. Leucobirio - Pinetum ( na zachód i południe od naszych terenów) i

(…)

…, lub ruderalne.
Przegląd zbiorowisk Polski:
grądy, ich uwarunkowania i siedliska
Na większym terytorium Polski grądy stanowią dominujący typ zbiorowisk naturalnych (zbiorowiska zonalne i klimaksowe potencjalne - 41% obszaru Polski).
Struktura siedlisk leśnych według żyzności:
bory i bory mieszane -- 85%
lasy i lasy mieszane - 13%
olsy i łęgi olszowo- jesionowe (olsy jesionowe) - 0,8%
bór mieszany świeży - 44%
las mieszany świeży - 21%
ols - 2%
las mieszany wilgotny - 4%
bór mieszany wilgotny - 4%
bór świeży - 8%
las świeży - 14%
inne - 3%

… siedlisk w różnych regionach geograficznych i różnych typach zasięgu roślin charakterystycznych, np. Leucobirio - Pinetum ( na zachód i południe od naszych terenów) i Pucedano - Pinetum (w północno wschodniej części kraju).
Wikaryzm w wyniku antropopresji - zastępowanie zbiorowisk naturalnych zbiorowiskami antropogenicznymi:
grądy - zbiorowisko chwastów towarzyszących uprawom lub zbiorowiska łąkowe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz