szata roślinna Polski - opracowane pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2247
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
szata roślinna Polski - opracowane pytania na egzamin - strona 1 szata roślinna Polski - opracowane pytania na egzamin - strona 2 szata roślinna Polski - opracowane pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:

Co to jest roślinność, flora?
Roślinność - ogół zbiorowisk roślinnych jakiegoś terenu.
Flora - ogół gatunków roślin (na ogół rozumiany jako rośliny naczyniowe) jakiegoś terenu.
Mozaikowość szaty roślinnej?
Mozaikowość - nieregularne rozmieszczenie zbiorowisk w naturogennym zbiorowisku.
Co to jest gatunek charakterystyczny?
Gatunek charakterystyczny (Ch) jakiegoś syntaksonu występuje wyłącznie lub prawie wyłącznie w zbiorowiskach tego syntaksonu lub ma istotnie większy stopień stałości w tym syntaksonie.
Gatunek dominujący w grądach?
gajowiec żółty
Grąd wysoki, niski - różnice.
Grądy wysokie to najuboższe skrzydło grądów, runo niezbyt - zaznacza się udział borówki czernicy. Grądy niskie - są najbardziej produktywne rośliny runa, rośliny duże, w drzewostanie pewien udział jesionu i olsz.
Antropopresja jako czynnik kształtujący szatę roślinną?
Antropopresja jako czynnik kształtujący szatę roślinną:
uprawa roli - zbiorowiska segetalne
użytki zielone - łąki
wyrąb lasów
lasy gospodarcze.
Bory występujące w Polsce północno - wschodniej.
bór mieszany świerkowo-dębowy
kontynentalny bór sosnowy świeży
Subborealny bór mieszany
Kontynentalny bór mieszany
bór sosnowy bagienny
bór chrobotkowy
Ass. Vaccino uliginosi - Pinetum silvestris
Przykłady zbiorowisk azonalnych.
Roślinność azonalna - zbiorowiska nie związane z określoną strefą klimatyczną, związane z określonymi siedliskami:
- roślinność wodna
- roślinność bagienna
- roślinność solniskowa
Łęgi w Polsce - gdzie występują?
specyficzny dla teras zalewowych rzek, źródlisk, strefy nadbrzeżnej jezior
czynnikiem kształtującym układ siedlisk są wody powierzchniowe (płynące)
siedliska lasów łęgowych są wilgotne i najczęściej bardzo żyzne
zbiorowiska azonalne
występują nad dużymi rzekami, nad mniejszymi łęgi olszowe
Zjawisko wikaryzmu.
Zjawisko wikaryzmu - zastąpienie zespołów na określonych typach siedlisk w różnych regionach geograficznych i różnych typach zasięgu roślin charakterystycznych, np. Leucobirio - Pinetum ( na zachód i południe od naszych terenów) i Pucedano - Pinetum (w północno wschodniej części kraju).
Trzy przykłady szuwarów.
Jakie zbiorowiska towarzyszą zbiorowiskom szuwarowym?
Typy sukcesji.
Sukcesja pierwotna -

(…)

… się silnym rozwojem runa trawiastego w lesie z jednoczesnym ograniczeniem liczby gatunków, a zwłaszcza pokrycia roślin dwuliściennych. Nadmierny rozwój traw na dnie zbiornika.
Fruticetyzacja - przejawia się silnym rozwojem warstwy poszycia wskutek prześwietlenia drzewostanu przez gospodarkę przerębową lub wniknięcie do drzewostanu drzew światłolubnych (np. brzozy, osiki)
Juwenalizacja - utrzymanie zespołu…

chaber bławatek
Przykłady kenofitów ze zbiorowisk ruderalnych.
wyka kosmata
przetacznik perski
żółtnica owłosiona
żółtnica drobnokwiatowa
lulek czarny
szczaw tępolistny
serdecznik pospolity
Dwa gatunki charakterystyczne dla wszystkich łąk, łąk wilgotnych, łąk świeżych.
Naturalne zbiorowiska występujące w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej na siedliskach najżyźniejszych, w Kotlinie Biebrzy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz