Bory - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bory - omówienie - strona 1 Bory - omówienie - strona 2 Bory - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Bory są zbiorowiskami leśnymi z przewagą gatunków szpilkowych na siedliskach mezotroficznych i oligotroficznych o kwaśnym odczynie. W Europie są to niżowe i górskie bory świerkowe, sosnowe i jodłowe, bory mieszane, subalpejskjie i subpolarne zarośla. W strefie lasów mieszanych bory sosnowe i świerkowo - sosnowe współwystępują z lasami liściastymi, natomiast w Europie Zachodniej wyłącznie w górach. Bory występują tam gdzie wody powierzchniowe nie mają wpływu, w położeniach średnich i wysokich, np. na sandrach. Natomiast bory bagienne w nieodpływowych nieckach w najwyższych położeniach.
Cl. Vaccinio - Piceetea
O. Cladocino - Vaccinietalia O. Vaccinio - Piceetalis
All. Dicrano - Pinion
Ass. Cladonio - Pinetum (bór suchy)
Ass. Peucedano - Pinetum
Ass. Molinio - Pinetum
Ass. Vaccinio uligirosi - Pinetum
Ass. Querco robonis - Pinetum
Ass. Serratulo - Pinetum
Gatunki charakterystyczne dla borów są związane z siedliskami kwaśnymi i mało zasobnymi; charakterystyczne są krzewinki i mszaki.
Cl. Vaccino - Piceeta - gatunki charakterystyczne:
pszeniec zwyczajny
siódmaczek leśny
borówka czernica
borówka brusznica
borówka bagienna
Dicaranum scoparium
Pleurozium schrebeii
Hylocomium sp.
O. Vaccinio - Piceetalis - bory świerkowe występują w Polsce na obszarze Działu Północnego oraz w górach. Gatunkiem dominującym jest świerk lub świerk i dąb. O. Vaccinio - Piceetalis - gatunki charakterystyczne:
świerk pospolity
Goodyera regens
Widłak jałowcowaty
Pszeniec leśny
Pomocnik baldaszkowaty
Gruszyczka mniejsza
Bazzania trilobata
All. Vaccinio - Piceenion - gatunki charakterystyczne:
gruszycznik jednokwiatowy
Gwiazdnica długolistna
Listera sercowata
Plagiothecium undulatum
Gatunki diagnostyczne dla świerczyn niżowych:
Carex dihitata (turzyca palczasta)
Calamagrostis arundinacea (trzcinnik leśny)
Mycelis muralis ( sałatnik leśny)
Skrzyp leśny
Przetacznik leśny
Poziomka pospolita
Ass. Querco - Piceetum:
bór mieszany świerkowo - dębowy z obszaru północno - wschodniej Polski
gleby: rdzawe, bielicowe, brunatne i skrytobielicowe oglejone i znacznie zakwaszone o wysokim poziomie wód gruntowych
drzewostan: topola osika, brzoza brodawkowata, grab, dąb szypułkowy i świerk (dominuje)
runo niezbyt zwarte


(…)

…)
Grab
Dąb (Quercus rober)
Trzmielina brodawkowata
Pszeniec gajowy
Viola reichenbachina
Ass. Querco roboris - Pinetum (kontynentalny bór mieszany):
szeroko rozpowszechniony w Polsce na glebach ubogich, zakwaszonych
drzewostan: głównie sosna z domieszką dębu, brzozy, grabu, świerka, osiki
w runie zioła dwuliścienne, trawy i krzewinki
najczęściej w Polsce wschodniej, brak w południowej i zachodniej części kraju
Ass. Serratulo - Pinetum (subborealny bór mieszany):
w północno - wschodniej Polsce (łącznie z Wyżyną Lubelską na południu)
Ass. Serratulo - Pinetum - gatunki charakterystyczne:
gruszyczka mniejsza
Ass. Serratulo - Pinetum - gatunki wyróżniające:
Betonica officinalis
Serratula tinctoria
Skorzonera humilis
W drzewostanie dominują sosny, udział świerku

…. Cladonio - Pinetum (bór chrobotkowi):
zbiorowisko boru sosnowego z dużym udziałem naziemnych porostów krzaczkowatych na piaszczystych, najsuchszych i najuboższych siedliskach
w runie trawy wąskolistne
występują na terenie całej Polski (poza Przegórzem Karpackim jak również Karpat)
Ass. Cladonio - Pinetum - gatunki charakterystyczne:
Cladonia stellaris
C. futcata
Ass. Peucedano- Pinetum - kontynentalny bór…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz