Szata roślinna Polski

note /search

Łęgi i olsy i ich uwarunkowania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1386

Łęgi i olsy i ich uwarunkowania. Lasy łęgowe: specyficzny dla teras zalewowych rzek, źródlisk, strefy nadbrzeżnej jezior czynnikiem kształtującym układ siedlisk są wody powierzchniowe (płynące) siedliska lasów łęgowych są wilgotne i naj...

Grądy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1743

Grądy są europejskimi wielogatunkowymi lasami liściastymi; lasami na siedliskach niezalewowych, mineralnym niżu i w paśmie pogórza (są to lasy siedlisk mezo i eutroficznych świeżych lub lekko wilgotnych). Na siedliskach żyznych i średnio żyznych oraz średnio wilgotnych i bardzo wilgotnych u nas możn...

Układy geomorfologiczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

Układy geomorfologiczne: morena czołowa dolina rzeczna z terasą zalewową wysoczyzna polodowcowa z kemami. Powstawanie kemów - w lodowcu są studnie lodowcowe (dziura sięgająca do podłoża), w okresie ablacji latem do dziury spływa woda, woda ta nie jest czysta (mnóstwo bakterii, gruzu, pyłu) i spły...

Bory - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1540

Bory są zbiorowiskami leśnymi z przewagą gatunków szpilkowych na siedliskach mezotroficznych i oligotroficznych o kwaśnym odczynie. W Europie są to niżowe i górskie bory świerkowe, sosnowe i jodłowe, bory mieszane, subalpejskjie i subpolarne zarośla. W strefie

Czynniki naturalne i ludzkie jako degradacja roślinności - omówienie...

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2387

Formy działalności naśladujące czynniki naturalne: wyrąb lasów zbieractwo łowiectwo wędkarstwo koszenie Formy działalności ludzkiej wykraczające poza czynniki naturalne: karczowanie lasów rolnictwo (orka, nawożenie, zbiór biomasy, chemiczna ochrona roślin) eksploatacja surowców naturalnych ...

Zróżnicowanie roślinne w Polsce - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1848

Zróżnicowanie zespołów: lokalno - siedliskowe (ekologiczne): podzespoły, warianty geograficzne: zespoły regionalne, odmiany geograficzne (rasy) dynamiczne: fazy zespołów. Ugrupowania roślin/ zbiorowiska roślinne nie mieszczące się w klasyfikacji fitosocjologicznej: zespoły roślinne poddane siln...

Szata roślinna Polski - opracowane pytania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2345

Co to jest roślinność, flora? Roślinność - ogół zbiorowisk roślinnych jakiegoś terenu. Flora - ogół gatunków roślin (na ogół rozumiany jako rośliny naczyniowe) jakiegoś terenu. Mozaikowość szaty roślinnej? Mozaikowość - nieregularne ...

Zbiorowiska ruderalne i segetalne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Pobrań: 245
Wyświetleń: 8365

Zbiorowiska ruderalne i segetalne. Uwarunkowania zbiorowisk ruderalnych: drogi, przydroża, wokół domów, śmietniska itp. Podlasie jest enklawą tradycyjnych krajobrazów kulturowych: zachowana tradycyjna zabudowa miejska zachowanie tradycyjnego rolnictwa znaczne zróżnicowanie kulturowe tradycyjn...