Układy geomorfologiczne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Układy geomorfologiczne - omówienie - strona 1 Układy geomorfologiczne - omówienie - strona 2 Układy geomorfologiczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Układy geomorfologiczne:
morena czołowa
dolina rzeczna z terasą zalewową
wysoczyzna polodowcowa z kemami. Powstawanie kemów - w lodowcu są studnie lodowcowe (dziura sięgająca do podłoża), w okresie ablacji latem do dziury spływa woda, woda ta nie jest czysta (mnóstwo bakterii, gruzu, pyłu) i spływa ona do studni. Gdy lodowiec się wycofa powstaje wzgórze. Rosną tam niezwykłe zbiorowiska roślinne.
Regiony klimatyczne w Polsce:
region wschodni - chłodny o wpływach regionalnych
Warmia i część Mazowsza - region przejściowy (mniej ciepły i ubogi w opady)
Region zachodni - umiarkowany ciepły o wpływach oceanicznych
Region podgórski - ciepły, stosunkowo długi okres wegetacyjny
Region górski
Historia geologiczna:
zlodowacenie Narwi 950 - 700 tys. lat BP (najstarsze zlodowacenie)
zlodowacenie Południowopolskie 500 - 380 tys. lat BP
zlodowacenie środkowopolskie 300 - 120 tys. lat BP
zlodowacenie Wisły 115 - 10 tys. lat BP (najmłodsze zlodowacenie)
Wzgórza Sokólskie charakteryzują się krajobrazem kemowym.
Rośliny modyfikujące szatę roślinną:
rośliny inwazyjne - mogą wypierać całe zbiorowiska i tworzyć własne, mogą powodować ubogacenie rodzimej flory, np. nawłoć kanadyjska, nawłoć późna.
Różnorodność - Whittaker (1975rok) - różnorodność α i β:
różnorodność α - różnorodność gatunkowa wewnątrz zbiorowiska
różnorodność β - zbiorowiska różnią się kompozycją gatunkową; na ogół na niżu różnorodność β jest niska.
Od czego zależy bogactwo gatunkowe w zbiorowisku:
bogactwa flory i fauny (bór bagienny - sosnowy: gleby skrajnie ubogie w substancje odżywcze zbiorowisko, co innego rośnie na kępach a co innego między nimi; ols: gleba zasobna w substancje odżywcze, duże bogactwo gatunkowe, co innego rośnie na kępach a co innego między nimi
wieku układu (historia szaty roślinnej (wycofanie się lodowca) = wiek zbiorowiska)
zasobność siedliska
oddziaływanie zwierząt ( zgryzanie części nadziemnych roślin; rycie i zjadanie części podziemnych; zapylacze)
oddziaływanie roślin na rośliny i na siedliska (konkurencja, symbioza, mikoryzy, epifity, pnącza, allelopatia, pasożytnictwo, mechaniczne oddziaływanie - rozpychanie się gałązek świerka)
napływ diaspor
oddziaływania antropogeniczne (neofity - rośliny, które pojawiły się po odkryciu Ameryki, np. łubin trwały, nawłoć kanadyjska, żarnowiec kanadyjski, krwawnica pospolita)
Strefowość roślinności - strefy roślinno - klimatyczne w Europie:
roślinność pustyń arktycznych


(…)

… łąki, grąd odłogi)
cechy klimatu (nasłonecznienie)
typy gleb geologia ( utwory powierzchniowe: nachylenie terenu, aluwia, gliny deluwialne, less i utwory lessowe, zwietrzeliny)
Antropopresja jako czynnik kształtujący szatę roślinną:
uprawa roli - zbiorowiska segetalne
użytki zielone - łąki
wyrąb lasów
lasy gospodarcze.
Roślinność naturalna dzieli się na:
Roślinność klimaksowa (zonalna) - zbiorowiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz